Кръвно-газов анализ и диагностика

Кръвно-газов анализ

Основната функция на белите дробове е да допринасят за равновесието в организма като осигуряват усвояването на кислорода от атмосферата и отделянето на въглеродния диоксид, който се образува вследствие на използването на този кислород в клетките.

Кога трябва да се направи кръвно-газов анализ?

Кръвно-газовият анализ позволява да бъде измерено количеството на кислорода (О2), въглеродния диоксид (CO2) и pH в кръвта. Той е един от най-полезните диагностични тестове. Освен че е единственият тест, с който може да бъде поставена диагнозата „дихателна недостатъчност“, кръвно-газовият анализ дава много добра възможност да бъде уточнена причината за тази дихателна недостатъчност, т.е. да бъде направена диференциална диагноза. По тази причина кръвно-газов анализ често се извършва при пациенти с различни болести:

Като важно изследване за функцията на дихателната система кръвно-газовият анализ често се изисква задължително от ТЕЛК заедно с функционалното изследване на дишането и рентгеновата снимка на бял дроб.

 

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

 

Как усещаме недостига на кислород в кръвта?

Човешкият организъм е аеробен организъм, т.е. всяка клетка в него се нуждае от кислород, за да съществува. Доставката на този жизненоважен „горивен“ елемент е поверена от природата на белите дробове в организма. Когато кислородът в кръвта не достига, човек усеща това като задух. Задухът може да е слаб и да се проявява само при по-интензивни натоварвания, но може и да е силен и постоянен дори в покой.

Когато задухът в покой е следствие от недостиг на кислород в кръвта, той най-често е постоянен и не се повлиява от нищо друго освен от вдишване на чист кислород от бутилка или кислороден концентратор. Нормално този задух се задълбочава дори при леки натоварвания, тъй като всяка активност в състояние на дихателна недостатъчност повишава потребностите на организма от кислород, за да могат да бъдат задоволени нуждите на мозъка, сърцето и мускулите, а кислородът при такова състояние е в намалена концентрация в кръвта.

Когато задухът се усеща само при натоварване и това е вследствие на недостиг на кислород в кръвта, той най-често показва по-лека недостатъчност, т.е. такава, при която белият дроб успява достатъчно адекватно да задоволява нуждата на жизненоважните органи и мускулите, когато са в покой.

Субективното чувство на задух невинаги кореспондира добре със степента на недостиг на кислород в кръвта. Една от причините за това е, че когато този недостиг се развива бавно във времето, организмът се адаптира и усещането не е толкова силно дори при по-тежка дихателна недостатъчност.

Как усещаме задръжката на въглероден диоксид в кръвта?

Въглеродният диоксид е продукт на метаболизма на клетките в организма. След като се формира при клетъчното дишане той се отделя от белия дроб в атмосферата. При различни болести въглеродният диоксид се задържа в кръвта и това води до промяна в равновесието между основи и киселини, което има негативно влияние върху обмяната на молекули между клетките.

Променливите нива на въглеродния диоксид в кръвта

При повишените нива на CO2 в кръвта може да усещаме:

 • главоболие;
 • оток по долните крайници;
 • зачервяване на очите;
 • умора;
 • неспокоен сън, бълнуване, халюцинации;
 • проблеми с паметта и концентрацията;
 • учестено дишане;
 • треперене на ръцете.

При понижени нива на CO2 в кръвта може да усещаме:

 • задух;
 • замайване;
 • учестено дишане;
 • спиране на дишането по време на сън.

Къде можем да изследваме кръвните си газове?

Кръвно-газовият анализ е специфично кръвно изследване, тъй като, за да бъдат измерени кръвните газове, трябва да бъде взета артериална кръв, а тя се взема само от обучен лекар, не от медицинска сестра или лаборант. Апаратурата, която се използва за изследването също е специфична и изисква специфична поддръжка, което я прави по-рядко приложима в амбулаторната практика. Съществуват устройства, с които кръвно-газов анализ може да бъде направен и в дома на пациента.

Изследването на пробата артериална кръв, когато тя е смесена с разреждащ кръвта медикамент, трябва да бъде направено в рамките на 10 минути след вземането й, а ако такъв медикамент не е приложен, изследването трябва да бъде направено непосредствено след вземането на кръвта. Предвид специфичният си състав артериалната кръв бързо се съсирва и концентрациите на кръвните газове бързо се променят още в спринцовката. За това бързото изследване е от изключителна важност за получаването на точен резултат.

Възможно е кръвните газове да бъдат измерени и в капилярна кръв, в който случай се убожда само пръста на пациента, но изследването не отразява толкова точно действителните нива на кръвните газове. Най-точни са тези показатели, когато се измерват в артериална кръв, за това е важно за целта на изследването да бъде взета именно такава.

МЦ „INSPIRO“ използва съвременна апаратура за провеждане на кръвно-газов анализ за по-малко от минута след вземане на пробата.

Апарат за кръвно-газов анализ Епок

Система за кръвно-газов анализ „Епок“

Какво е необходимо да уведомим лекаря преди да си направим кръвно-газов анализ?

Преди извършването на кръвно-газов анализ е нужно предварително да уведомите лекаря си за здравословни проблеми и прием на лекарства. Например:

 • При някои здравословни проблеми и при прием на определени лекарства трябва да се вземат специални мерки преди вземането на пробата, или тези проблеми и лекарства могат да възпрепятстват вземането й;
 • Ако приемате лекарства, намаляващи кръвосъсирването, като аспирин или варфарин;
 • Ако имате алергия, особено лекарствена алергия, трябва да уведомите лекаря си;
 • Ако сте на кислородна терапия и е възможно да се спре подаването на кислород, то трябва да бъде преустановено за 20 минути и след това да се вземе кръвната проба;
 • Непосредствено преди вземането на пробата не трябва да сте пушили;
 • Изследването не трябва да се проведе, ако сте с висока температура.

Болезнено ли е взимането на кръв за кръвно-газов анализ?

Взимането на артериална кръв не е по-болезнено от едно обикновено убождане за взимане на венозна кръв. Мястото, от което обичайно се взима артериална кръв е радиалната артерия, която е достъпна за убождане по предната част на китката. Зоната в която се пунктира кожата е чувствителна при всеки човек, но когато се използва тънка игла и лекарят е опитен в тази манипулация, болката е минимална и краткотрайна.

При взимането на капилярна кръв с капилярна тръбичка от пръста или ухото манипулацията е дори още по-лека и безболезнена.

Какви показатели измерваме с кръвно-газовия анализ?

Добрият кръвно-газов анализатор трябва да може да прави прецизни измервания на определени показатели в артериалната кръв. Минимумът от тези показатели трябва да дава възможност на лекаря да даде отговор на четири основни въпроса:

 1. Има ли пациента дихателна недостатъчност?
 2. Има ли задръжка на въглероден диоксид?
 3. Има ли промяна в киселинно-алкалното равновесие?
 4. Какви са вероятните причини за тези промени?

За да се отговори на тези въпроси, кръвно-газовият анализатор трябва да измерва:

 • pH – парциално налягане на водородните йони – 7.35 и 7.45
 • pCO2 – парциално налягане на въглеродния диоксид – 35 – 45 mmHg или 5.1-5.6 kPa
 • pO2 – парциално налягане на кислорода – 80 – 100 mmHg или 10.5-13.5 kPa
 • SatO2 – кислородна сатурация – 94 – 98%
 • HCO3– – концентрация на хидрогенкарбонатните йони – ≥25 mmol/l
 • BE – излишък на основите – ±2.5 mmol/l
 • Na+ – концентрация на натрий – 135 – 145 mmol/l
 • K+ – концентрация на калий – 3.5 – 5.5 mmol/l
 • Cl– – концентрация на хлор – 95 – 110 mmol/l
 • Hct – хематокрит – мъже – 0.41-0.55 g/l, жени – 0.36-0.50 g/l
 • Hgb – хемоглобин – мъже – 140-180 g/l, жени – 120-160 g/l
 • Glu – кръвна захар – ≤6.1 mmol/l или 74-100 mg/dL
 • Lac – лактат – 0.36-0.75 mmol/l
 • Crea – креатинин – 50 – 140 mcmol/l или 0.51 – 1.19 mg/dL

Достатъчна ли е измерването на кислородната сатурация с пулсоксиметър за пръста за преценка на нивата на кислорода в кръвта?

Широкодостъпните в днешно време пулсоксиметри, които измерват процентното насищане на кръвта с кислород или т.нар. кислородна сатурация отразяват приблизително нивата на кислорода в кръвта.

Този метод е ориентировъчен и, макар и прецизен, често дава неверни резултати при определени състояния като сърдечни аритмии, анемия и други. Друг недостатък на пулсоксиметъра е, че той не дава информация за нивата на въглеродния диоксид и равновесието между киселините и основите в кръвта. За това при измерване на ниски нива на кислородната сатурация с такива устройства трябва винаги да се направи кръвно-газов анализ на артериална кръв, за да се провери дали това в действителност е така.

Как можем да коригираме нивата на кръвните си газове?

Два са методите за директно повишаване на нивата на кислорода в кръвта – кислородотерапията и механичната вентилация. И при двата метода за лечение определящи за ефекта от терапията са именно нивата на кръвните газове в артериалната кръв. В случаите на хронична дихателна недостатъчност винаги се налагат многократни изследвания, според които се определят дозите на кислорода или налягането на апарата за вентилация.

Какво е необходимо да знаем преди да извършим кръвно-газов анализ?

Преди извършването на кръвно-газов анализ е нужно предварително да уведомите лекаря си за здравословни проблеми и прием на лекарства. Например:

 • При някои здравословни проблеми и при прием на определени лекарства трябва да се вземат специални мерки преди вземането на пробата, или тези проблеми и лекарства могат да възпрепятстват вземането й;
 • Ако приемате лекарства, намаляващи кръвосъсирването, като аспирин или варфарин;
 • Ако имате алергия, особено лекарствена алергия, трябва да уведомите лекаря си;
 • Ако сте на кислородна терапия и е възможно да се спре подаването на кислород, то трябва да бъде преустановено за 20 минути и след това да се вземе кръвната проба;
 • Непосредствено преди вземането на пробата не трябва да сте пушили;
 • Изследването не трябва да се проведе, ако сте с висока температура.

Разчитане на резултатите

Резултатите от кръвно-газовия анализ стават веднага. Обичайното време за измерване на всички кръвно-газови анализатори е няколко десетки секунди до 1-2 минути.

Цени на кръвно-газов анализ – гр. София

Ценате на кръвно-газовия анализ в медицински център „INSPIRO“, както и на всички други изследвания, които центърът предлага, са публикувани в ценоразписа, който можете да отворите най-отдолу на тази страница. Предлагаме извършване на изследването и в дома на пациента, както и на място в МЦ „INSPIRO“, на адрес ул. Петър Протич 4, гр. София.