Posted on Leave a comment

Доц. Пламен Петровски

д-р Пламен Петровски кардиолог

Пламен Димитров Петровски е доцент по кардиология и доктор по кардиология. Роден е на 30 май 1955 г. в София.

Членува в Европейската кардиологична асоциация, Европейското дружество по сърдечна недостатъчност и Европейската асоциация по аритмология.

Лектор по кардиология в Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София, България.

Семеен. Има дъщеря, син и трима внуци.

Длъжност

Доцент към Катедра Кардиология, спешна и интензивна терапия на ВМА, консултант по кардиология в медицински център „INSPIRO”

Образование

1974 г. завършва 91-ва немска езикова гимназия “ в гр. София.

1982 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински институт -София с отличен успех и Хипократов медал.

1988 г. придобива Специалност “Вътрешни болести”.

1992-3 г. – специализация в Германия – Франкфурт на Майн по интервенционална кардиология.

1993 г. придобива специалност “Военнополева терапия”.

1995 г. придобива специалност “Кардиология“.

1998-2009 г. работи като Завеждащ Кардиологичен център „Х.Абдулразак“ – Кувейт.

2011 г. защитава дисертация за Сърдечна Ресинхронизираща Терапия и получава титла „Доктор по кардиология.

2013 г. присъдено научно звание „Доцент ”. Има три специализирани монографии по кардиология.

Специализации/Допълнителни Квалификации

1992-1993 г. Гьоте институт- Франкфурт- Германия.

1995г. Сиатъл САЩ- Специални методи в ехокардиографията.

1998г. Виена, Австрия- Тъканно-Доплерови функции.

2006г. Милано Италия- 3 месечен курс по електрофизиология и кардиостимулация.

2008г. СРТ- 2 месечен курс при проф. Хонлозер, Бон, Германия.

Професионална Експертиза

Пламен Петровски е активен участник в дейността на Кардиологичното дружество в България. Има експертиза в диагностиката и лечението на артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност и ритъмната патология. Дълги години се е занимавал с функционална диагностика на сърдечно-съдовата система. От 2013 до 2018 година е ръководител на Клиниката по функционална диагностика на сърдечно-съдовата система на ВМА-София. Канен е като лектор не само за студенти и специализанти на СУ „ Климент Охридски“, но и по специфични кардиологични проблеми от фармацевтичните компании и представянето на медицинска апаратура.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси на доц. Пламен Петровски са насочени към диагностиката и лечението на болестите на сърдечно-съдовата система.

Има над 120 научни публикации, 53авторски монографии, десетки участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници, научни съобщения на конгреси, конференции и симпозиуми (18 международни и 23 – у нас). Публикувал е статии в 8 реферирани международни медицински журнали.

Лектор на 7 специализирани международни научни форуми.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия (2013 до сега).

Член на управителния съвет БКА- 2013-2016г.

Член на Европейската кардиологична асоциация (ESC) и Американската кардиологична асоциация (AHA).

Член на управителния съвет на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност (HFA) от 2016г.

Член на Европейската асоциация по аритмология (EHRA) от 2018г.