Posted on Leave a comment

Д-р Любомира Зеленска

Д-р Любомира Зеленска УНГ София

Д-р Любомира Зеленска e началник „Отделение оториноларингология и отоневрология” към клиника УНГ – ВМА –София.

Длъжност

От 2000 г. до момента д-р Любомира Зеленска е Началник „Отделение оториноларингология и отоневрология” към клиника УНГ – ВМА – София.

Член на Българското национално сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия.

Член на Ринологичното дружество.

Член на Българо-италианското ринологично сдружение.

Образование

2004 придобита специалност Оториноларингология

Завършени курсове

Академия на Кохлеар-Европа /Мехелен-Белгия – март 2008/  История и същност на кохлеарните импланти; Специфични технически характеристики; Работа и потдръжка на кохлеарни импланти.

ВМА–София–май 2008 Курс за работа сапаратура за радиочестотна термоаблация.

Виена–Австрия октомври 2008 Поддръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел. Новости при интраоперативните тестове и постоперативните аудиологични изследвания.

Виена–Австрия октомври 2011–нови технологии в кохлеарните импланти, практическо обучение за настройка на кохлеарните импланти.

Пловдив–май 2012 Първа българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и  практическо обучение.

Пловдив  юли 2013 Курс хирургия на живо на нос и околоносни кухини.

Триест Италия октомври 2014 Втора българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение.

– Ринология и ендоскопска синус хирургия
– Радиология и Рентгенология в Оториноларингологията

Инсбрук Австрия – септември 2014 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Анталия Турция – декември 2014 Балканско др ужество по Оториноларингология – УНГ курс.

Леднице Чехия – май  2015 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел.

Цюрих – Швейцария октомври 2015 – курс за работа с кохлеарни имплантни системи на АдвансБионик.

Виена –Австрия –декември 2016 – национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Загреб – Хърватска – ноември 2017 – национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Грац – Австрия – юли 2018 – курс Ринопластика и Ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини.

Субклинични интереси

Ендоскопска синусхирургия

Аудиология
Алергология
Безкръвна и атравматична хирургия
Детска Оториноларингология
Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея