Posted on Leave a comment

Д-р Иван Инков

Д-р Иван Инков гръдна хирургия

Иван Калинов Инков е роден на 14.09.1987 г. в гр. София. Работи в клиника по Гръдна хирургия – ВМА София. Консултант е към мултидисциплинарен център за диагностика на заболявания на млечната жлеза – Breast Unit ВМА.

Основател и главен редактор е на международно списание за хирургия и медицина “International Journal of Surgery and Medicine”. Собственик на уеб-базирана академия по онкология – OncoAcademy.

Председател е на управителния съвет на Българска Асоциация на Младите Хирурзи (БАМХ).

Длъжност

Консултант по Гръдна хирургия в МЦ „Инспиро“.

Образование

2007 г. завършва 33-ЕГ – „Света София“ в гр. София.

2014 г. завършва хуманна медицина в Медицински Университет – Плевен.

2014 г. започва специализация по Гръдна хирургия във ВМА София.

2017 г. започва специализация по Мастология към Медицински Университет в Монпелие, Франция (Diplome Interuniversitaire Mediterraneen de Mastologie – DIU).

Специализации/Допълнителни Квалификации

2012 г. Курс на тема „Дуктални подходи при лечение на пациенти със секрет от мамилата“ – Breast Unit, ВМА София.

2012 г. Иновации в диагностиката на млечната жлеза – 2012 г., Истанбул, Турция.

2013 г. Специализиран курс по онкология към ECCO, Познан, Полша.

2013 г. Курс на тема „Сентинелни биопсии при ранен рак на млечната жлеза“ – Breast Unit, ВМА София.

2013 г. Специализиран курс по онкологична и реконструктивна хирургия на гърдата, Европейски институт по онкология, Милано, Италия.

2014 г. Превенция при рак на гърдата, Хаселт, Белгия.

2015 г. Поведение при карцином на белия дроб, Европейско училище по онкология, Белград, Сърбия.

2016 г. Мастерклас по хирургия на млечната жлеза, Лисабон, Португалия.

2016 г. Поведение при карцином на гърдата при млади жени, Лугано, Швейцария.

2017 г. Напреднал карцином на гърдата, Лисабон, Португалия.

2017 г. Поведение при авансирал карцином на млечната жлеза, Истанбул, Турция.

2018 г. Високоспециализиран курс по диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза при проф. Дуранте. Вакуум-асистирана биопсия (мамотом) под ехографски контрол – IBUS, Атина, Гърция.

2018 г. Доброкачествени заболявания и поведение при рак на гърдата, Пафос, Кипър.

Професионална Експертиза

Д-р Иван Инков е консултант към мултидисциплинарен център за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза Breast Unit – ВМА София. Професионалната му епикриза обхваща целия диапазон от заболявания на млечната жлеза и болести на белия дроб, с фокус върху доброкачествени заболявания и рак на млечната жлеза, пластично-реконструктивна хирургия на гърдата, лимфогенно метастазиране, менопауза и онкохирургия.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси на д-р Инков са насочени към прогностични и предиктивни маркери за оценка и риск от аксиларни метастази при рак на гърдата; карцином на млечната жлеза при млади жени; авансирал карцином.

Има над 50 научни публикации и 15 участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници (Заболявания на млечната жлеза (2013), Заболявания на гърдата при мъжа (2014), Заболявания на млечната жлеза (2014 г – второ издание) и Ръководство по белодробни болести (2016)).

Лектор на 5 специализирани международни научни форуми.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Председател на Българското асоциация на младите хирурзи (БАМХ) (2013-2019 г.).

Член на Европейско училище по онкология (ESO).

Член на Европейска общество по хирургична онкология (ESSO).

Член на Европейска организация по онкология (ECCO).

Член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

Член на Консорциум по онкопластична хирургия на млечната жлеза (OPBC).

Главен редактор на International Journal of Surgery and Medicine (IJSM).

Награди и Отличия

Стипендиант към БЛС – 2014-2018 г.

Има 10 спечелени гранта от Европейско училище по онкология за периода 2012-2018 г.