кардиология софия - преглед при кардиолог

Кардиология

В екипа на Медицински център INSPIRO участва квалифициран кардиолог, доцент по кардиология. Центърът разполага с отлични възможности за функционална оценка на сърдечно-съдовата система.

Белият дроб и сърцето функционират като единен орган и нарушенията в техните функции често налагат комплексна оценка. Центърът разполага с експертиза по артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, дислипидемии, аритмични нарушения. 12- каналната ЕКГ, ехокардиографията и холтерната оценка на ритъмно-проводните нарушения дават изчерпателна информация за състоянието на човешкото сърце и са убедителна предпоставка за правилно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.