Продължителен COVID-19 Синдром – ВЪПРОСНИК

Въпросникът е предназначен за хора прекарали COVID-19, които желаят да оценят риска от Продължителен COVID-19 синдром.

КАКВО Е Продължителен COVID-19 СИНДРОМ?
Научете от статията на Проф. Коста Костов.

Всеки въпросник ще бъде прегледан от екипа на Проф. Костов и в случай на повишен риск ще се свържем с Вас.