Posted on Leave a comment

Доц. д-р Ирен Цочева

д-р Ирен Цочева детски пулмолог

Доц. д-р Ирен Цочева е потомствен педиатър, родена на 05.11.1972 г. в гр. Свищов.

Започва професионалния си път като участъков терапевт в ХII Поликлиника, София през 1997г.
От 2000г. е последователно докторант, асистент и главен асистент към Катедра по Педиатия на Медицински Университет-София и работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска“.

От 2014г. ръководи Направление за деца с остри респираторни заболявания на Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“.

От 2018г. е Началник Отделение по педиатрия на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“.

Консултант по детски белодробни болести на медицински център „INSPIRO”

Семейна. Има трима сина.

Длъжност

Детски Пулмолог в МЦ Инспиро.

Образование

1990 г. завършва немска езикова гимназия “ Карл Либкнехт “ в гр. София със златен медал.

1997 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински факултет-София.

2006 г. придобива Специалност “Детски болести”.

2006 г. защитава дисертация на тема “Клинични, имунологични и генетични особености на бронхиалната астма в детската възраст” и придобива научна и образователна степен – “доктор”.

2014 г. придобива специалност “Детска пневмология и фтизиатрия “.

2018 г. започва магистратура по специалност „Здравен мениджмънт”.

Специализации/Допълнителни Квалификации

2002-2003 г. Специализира в „Лудвиг Максимилиянс Университет“, гр. Мюнхен, под ръководството на световния експерт в областта на детската астма, проф. Ерика фон Мутиус;

2002 г. “ Флоу-цитометрия и алергия” – лятно училище на EAACI, Билбао, Испания;

2004 г. “Епидемиология и патогенеза на алергичните болести”,лятно училище на EAACI, Дубровник, Хърватска;

2004 г. “Генетични и епидемиологични методи за изследване на белодробните заболявания”,курс на ERS, Париж, Франция;

2011, 2012, 2013 г. Сертификационен курс по СПИРОМЕТРИЯ – модул 1, 2 и 3, организирано от МУ-Пловдив и БДББ;

2016 г. “Конвенционално ултразвуково изследване на торакс“, МУ София;

2018 г. “Конвенционална фибробронхоскопия“, МУ София;

Професионална Експертиза

Ирен Цочева работи в областта на Детските белодробни болести от 2000г. Професионалните й интереси са в областта на детската бронхиална астма, вирусните и бактериални респираторни инфекции, ограничаване на злоупотребата с антибиотични средства, превантивната медицина в ранна детска възраст. С начало на работата й в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ (2018) професионалния й опит се обогатява в областта на Спешните състояния в Педиатрията.

Научна Дейност и Публикации

Има над 100 научни публикации и участия в национални и международни научни форуми.

Научните й интереси обхващат острите и хронични респираторни инфекции, ходът на развитие на бронхиалната астма през целия период на детството, влиянието на недоносеността върху дихателната функция в юношеска възраст.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

– Европейска Асоциация по Детски Инфекциозни Болести (ESPID)

– Европейската Респираторна Организация (ERS)

– Българска Педиатрична Асоциация

– Българско Дружество по Белодробни Болести

– Българска Асоциация Детска Пневмология

– Български Лекарски Съюз.

Награди и Отличия

2012г. Присъствие в класацията на Дарик Радио за „Най-добрите лекари“.