Задух и трудно дишане лечение и диагностика в мед център INSPIRO

Задух / трудно дишане

Задухът е чест симптом, който може да настъпи внезапно или постепенно да се засили. Характеризира се с недостиг на въздух и невъзможност за пълноценно вдишване. Може да бъде със сърдечен или извънсърдечен произход. Най-честата причина за задух е сърдечна недостатъчност-задухът се засилва в легнало положение. От страна на дихателната система, задухът се дължи на обструктивни болести като:

  • ХОББ
  • астма
  • белодробен тромбемболизъм
  • белодробна хипертония
  • сънна апнея и др.