Posted on Leave a comment

Д-р Богдан Пенев

Д-р Богдан Пенев

Д-р Богдан Пенев е роден на 31.12.1981 г. в София. Завършва медицина през 2008 г. и с оттогава с малко прекъсване работи в Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“, където придобива специалност по вътрешни болести, а впоследствие специализира и придобива специалност по ревматология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София. Професионалните му и научни интереси са в областта на системните заболявания на съединителната тъкан и вътрешните болести изобщо.

Докторант на самостоятелна подготовка в сътрудничество с Клиниката по ревматология и Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с тема имунологични промени у роднини на болни от системен лупус еритематозус.

Длъжност

Ревматолог в Отделението по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“.
Ревматолог в МЦ InSpiro.

Образование

2000 г. – завършено средно образование – 35 СЕУ „Добри Войников“, френски език
2000 – 2002 г. – студент по молекулярна биология в СУ „Св. Климент Охридски“
2008 г. – завършено висше образование – МУ – София, магистър по медицина, диплома МУС№025364/05.12.2008
2012 – 2014 г. – асистент към катедра Обща медицина към МУ – София
2015 г. – придобита специалност по вътрешни болести
2018 г. – придобита специалност по ревматология
2018 г. – досега – докторант на самостоятелна подготовка с тема клинични и имунологични промени у роднини на болни със системен лупус еритематозус

Специализации/Допълнителни Квалификации

2015 г. – сертификат по абдоминална ехография
2018 г. – сертификат по мускулно-скелетна ехография

Научна Дейност и Публикации

  • Кукушев Г., Пенев Б., Кържин Е., Цветков В., Диагностика и аудио-визуално проследяване при синдром на Cogan, Medical 46, 10.2017, 30-35
  • Penev, B. 2018. Anti-tnf therapy in rheumatic diseases and demyelinating processes – a short literature review. Revmatologiia (Bulgaria). 26, 4 (Dec. 2018), 29-39.
  • Peer reviewer към списание Rheumatology International

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

  • Българско ревматологично дружество
  • Българска ревматологична асоциация