Posted on Leave a comment

Проф. Коста Костов

Проф д-р Коста Костов

Коста Василев Костов е професор по белодробни болести, роден на 04.07.1955 г. в гр. Бургас.

Проф. Коста Костов е основател и главен редактор на списание за респираторна медицина и вдъхновение “INSPIRO” (Проф. Коста Костов) и едноименната страница на списанието в Интернет.

Председател е на управителния съвет на фондация “INSPIRO”, консултант по белодробни болести на медицински център „INSPIRO”, консултант по белодробни болести на УМБАЛ „Св. Анна”.

Лектор е по белодробни болести в Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София, България.

Семеен. Има две дъщери и син.

Длъжност

Консултант в МЦ Инспиро

Образование

1974 г. завършва немска езикова гимназия “ Вилхелм Пик “ в гр. Бургас
1980 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински факултет-Варна.
1988 г. придобива Специалност “Вътрешни болести”
1992 г. – специализация и работа по дисертационна тема в Института по патология в гр. Базел, Швейцария.
1993 г. придобива специалност “Военнополева терапия”.
1995 г. придобива специалност “Пневмология и фтизиатрия “
1997 г. защитава дисертация и придобива научна и образователна степен – “доктор”.
2003 г. придобива специалност „Здравен мениджмънт”.
2003 г. присъдено научно звание „Доцент ”.
2015 г. присъдено научно звание „Професор“ в направление „Белодробни болести“.

Специализации/Допълнителни Квалификации

1992 г. Институт по патология, гр. Базел, Швейцария;
2002 г. Интензивна медицина, Санитарна академия на Бундесвера, Мюнхен, Германия;
2008 г. Интервенционална пулмология при проф. Хайнрих Бекер, Хайделберг (Германия).
2009 г. Специализиран курс по „Основни качества на лидерството” в London Business School.

Професионална Експертиза

Професор Коста Костов е изпълнявал функциите на национален консултант по белодробни болести (2014-2019) и е дългогодишен консултант на НЗОК по специалността.  Професионалната му епикриза обхваща целия диапазон от болести на дихателната система, с фокус върху социално-значимите ХОББ и астма, интерстициалните белодробни болести (идиопатична белодробна фиброза, саркоидоза и др), болестите на плеврата и различните форми на респираторни инфекции. Главен редактор е на последното ръководство „Белодробни болести“ (2016 год.) и най-актуалната до момента монография за болестите на плеврата, озаглавено „Плеврата. Текстове за клинична и научна практика“. Автор е на монография за ХОББ (2003 г.), преиздадена в колектив под негова редакция (2014 г.) под заглавие „ХОББ в търсене на идентичност“ .

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към обструктивните и интерстициални болести на дихателната система, проблеми, свързани с нарушенията на локалните цитологични параметри на белите дробове при болни със СПИН и органна трансплантация (бъбреци, костен мозък). Има научни публикации за специфичните белодробни усложнения при имунокомпрометирани болни.

Има над 200 научни публикации, 5 авторски монографии, десетки участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници, научни съобщения на конгреси, конференции и симпозиуми (44 международни и 43 – у нас). Публикувал е статии в 20 реферирани международни медицински журнали.

Лектор на 12 специализирани международни научни форуми.
Статиите с авторско участие на проф. Коста Костов са цитирани над 3000 пъти в чуждестранната научна литература.

Личният му Impact factor към м. април 2019 г. е 564.111

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Проф. д-р Коста Костов е член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия (2003-2019).

Председател на Българското научно дружество по пулмология и фтизиатрия (2008-2012 г.).

Член на Европейската респираторна асоциация (ERS) и Американската респираторна асоциация (ATS).

Член на преподавателското тяло на Американския колеж на гръдните лекари (ACCP).

Национален делегат на България за световната инициатива за борба с ХОББ (GOLD).

Национален консултант по пневмология и фтизиатрия.

Главен редактор на списание за респираторна медицина “INSPIRO”.

Председател на Управителния съвет на Фондация „INSPIRO“

Член на съюза на българските писатели – секция „Публицистика”.

Член на съюза на писателите –лекари «Димитър Димов»

Член на съюза на българските журналисти (СБЖ).

Награди и Отличия

През 2014 година Коста Костов е награден от Министъра на отбраната на РБ с награден знак „За отлична служба”.

Носител на годишната награда за есеистика за 2015 г. и 2018 г. на в. „Словото днес”, седмично издание на съюза на българските писатели.

Носител на годишната награда на Дарик радио „Вдъхновение на годината” за 2016 г.

От 2012 г. ежегодно избиран от читателите на в-к 24 часа за „Лекар, на когото българите вярват“.

Постоянно присъствие в класацията на Дарик Радио за „Най-добрите лекари“.