Спирометрия ФИД - Функционално изследване на дишането

Спирометрия (ФИД)

Какво представлява спирометрията?

Спирометрията или Функционалното изследване на дишането (ФИД) е неинвазивно изследване, което дава информация на лекаря за:

  • Функционалния капацитет на белите дробове
  • Процесите на вдишване и издишване
  • Количеството въздух, което преминава през през белия дроб по време на нормалния дихателен цикъл
  • Разпределението на кислорода в дробовете

Чрез ФИД изследването се определят функционални нарушения в белите дробове при наличие на белодробни болести.

Рискове и подготовка за ФИД

Няма рискове за пациента. Не е нужна предварителна подготовка. Цялото изследване отнема около 10 мин. Резултатите се обработват автоматично и се разчитат веднага от лекаря, който ще ги обсъди с Вас.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС