Posted on Leave a comment

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Иванова Прокопова е началник отделение по кардиология към Клиника по Вътрешни Болести – УМБАЛ “Св. Анна” – София.

Родена е на 31 май 1968 г., гр. Твер, Русия.

Длъжност

Началник отделение по кардиология към Клиника по Вътрешни Болести – УМБАЛ “Св. Анна” – София

Образование

1994 г. завършено висше образование по медицина,
Медицински университет, София Диплома № 012202. 2003 г. придобита специалност “Вътрешни болести”, Медицински
университет – София. Свидетелство серия АС, № 009161.

2013г. придобита специалност “Кардиология”, Медицински университет – София.
Диплома № 013948/ 10.07.13г.

2010 г. ОНС “Доктор” по специалност 03.01.47 “Кардиология”.
Дисертационен труд на тема “Денонощни характеристики на
автономния сърдечен контрол в норма и патология. Възможности за
превенция на сърдечния риск”.

2015г. – Сертификат по ЕхоКГ № 075/ 11.12.15г.
Езици-руски-писмено и говоримо:английски-говоримо.

Последен GCP сертификат от 27.06.2016г

Професионална и трудова дейност

1988г. – 1994 г. Студент по медицина, Медицински факултет-София

1994 г. Зачислена за специализация по “Вътрешни
болести” в КПВБ, Медицински факултет-София

1994г. Специализиращ лекар в Медицински факултет, София, КПВБ

1997г. Зачислена за редовна докторантура по специалност “Кардиология” в КПВБ

2000г.в УМБАЛ “Света Анна”, София

2003г. Приключила докторантура по специалност “Кардиология” в КПВБ

2015г. Началник отделение по вътрешни болести

2016г. Началник отделение по кардиология към КВБ

Участие в клинични проучвания

7 международни:

1996 – 1999 г.: Syst Eur, Льовен;

1999 г.: Epogh, Льовен;

2000 г: HYVET, Лондон;

2006 г: CEREXA, САЩ;

2014 г: Odyssey;

2015 г: RESTORE;

2015 г: RELAXA-AHF фази 2 и 3.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Дружество на кардиолозите в България;

Секция “Биомедицинско инженерство” към СУБ;

European Society of Cardiology;

European Society of Hypertension.