Ревматология медицински център Инцпиро

Ревматология

Какво представлява ревматологията?

Ревматологията е подспециалност на вътрешната медицина, която се занимава със заболявания на опорно-двигателния апарат и с т.нар. системни заболявания. За разлика от ортопедичните, мускулно-скелетните болести, които са обект на ревматологията, са най-често с възпалителен (артрити) или метаболитен характер (кристални артропатии, остеопороза) и се лекуват консервативно, а не оперативно.

Кои са най-често срещаните ремватологични заболявания?

Най-известните заболявания от тази група са ревматоидният артрит, болестта на Бехтерев, подаграта, остеопорозата, болестите на междупрешленните дискове и други. Другата група, т.нар. системни заболявания, са редки, с преобладаващо автоимунен характер и се отличават с едновременно засягане на различни органи и системи в организма. По тази причина пациентите често посещават различни специалисти преди поставянето на диагнозата, а лечението често се осъществява от мултидисциплинарен екип. Най-известните представители на тази група са системният лупус еритематозус, прогресивната системна склероза, болестта на Вегенер, болестта на Такаясу и други.

 

Добър ревматолог в град София - кога да се обърнем към лекар

Кога да потърсим ревматолог?

Следва да потърсите консултация с ревматолог, ако:

  • имате силни ставни болки и/или подуване на стави, несвързани с травма;
  • имате посиняване, побеляване или почервеняване на пръстите при студ или емоционално напрежение;
  • имате едновременно разнообразни симптоми като неясни температури, косопад, сухота в очите и/или устата, неясни обриви;
  • имате симптоми (или промени в изследванията) от страна на различни органи, най-вече бял дроб, бъбреци или нервна система;
  • имате завишени стойности на скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) или С-реактивния протеин (CRP), които не са намерили обяснение при досегашни прегледи и изследвания;
  • имате установени завишени стойности на антинуклеарни антитела (ANA) в кръвта.

Ревматология – диагностика

Диагностиката в ревматологията е комплексна и се основава на данните от прегледа, резулатите от лабораторните изследвания, особено на имунологичните такива, данните от образните изследвания, особено мускулно-скелетната ехография, понякога ядрено-магнитния резонанс. За отбелязване е, че ключова е правилната интерпретация на резултатите и рядко отделният резултат, макар и извън нормата, е сам по себе си определящ. Често, поради интердисциплинарният характер на специалността, ревматологът може да стигне до диагноза от сферата на друга специалност – ортопедия, дерматология, нефрология, пулмология, а нерядко и онкология.

 

Записване на час за ревматолог в София

Записване за преглед ревматолог в София

В медицински център InSpiro в град София се осъществяват консултации от ревматолог, които включват преглед, назначаване и/или интерпретация на резултати от изследвания, евентуално назначаване на консултация с друг специалист и интерпретацията й в контекста на подозираното заболяване; има възможност за извършване на ориентировъчна ставна ехография. При поставена ревматологична диагноза се предлага терапевтичен план. Преимущество на центъра е пулмологичната му насоченост, което дава възможност за задълбочена диагностика и комплексен терапвтичен подход на системните заболявания, протичащи с белодробно засягане. За записване за преглед при ревматолог бихте могли да използвате лентата в дяната част на устройстовото ви.

Д-р Пенев Специалист Ревматолог

Д-р Пенев: Ревматолог в Медицински Център INSPIRO в гр. София

Д-р Богдан Пенев завършва медицина в МУ-София през 2008 г., през 2015 г. Придобива специалност по вътрешни болести, а през 2018 г. – по ревматология. Притежава сертификати за абдоминална и мускулно-скелетна ехография. От завършването си с малко прекъсване работи в Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“, а от 2012 – 2014 г. е асистент към катедра Обща медицина към МУ – София, намираща се на територията на същата болница. Професионалните му и научни интереси са в областта на системните заболявания на съединителната тъкан и вътрешните болести изобщпо.  Докторант е на самостоятелна подготовка в сътрудничество с Клиниката по ревматология и Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с тема имунологични промени у роднини на болни от системен лупус еритематозус.