Posted on Leave a comment

Доц. д-р Росен Калпачки

Д-р Росен Калпачки

Доц. д-р Росен Калпачки е роден на 20 ноември 1970 г.

Завършва със златен медал средното си образование, а след това и Медицински университет – София, випуск 1996 г.

Освен с впечатляващото си образование, придобити научни степени и отличия, доц. д-р Росен Калпачки има зад гърба участия в множество мецдународни клинични проучвания, както и специализирани умения в електроенцефалографията, доплеровата сонография и невропсихологичното тестуване.

Компетенциите и членсттвата на доц. д-р Калпачки в международни колегии и дружества вклюват такива по неврология, епилепсия, неврофизиология, невросонология и мозъчна хемодинамика.

Богатият преподавателски опит на доц. д-р Росен Калпачки също е изключително впечатляващ, а научната му дейност обхваща монографии и съавторство на три книги в областа на неврологията и общественото здраве, както на учебник за специалисти по спешна медицина.

Началник клиника по нервни болести към УМБАЛ Света Анна София, през 2020 г. доц. д-р Росен Калпачки се присъединява и като водещ ревматолог към екипа на Медициснки център „INSPIRO“.

Длъжност

Началник Клиника

Клиника по нервни болести
УМБАЛ Света Анна София

Доцент по неврология

ЮЗУ – Благоевград
Факултет по Обществено здраве, здравни грижи и спорт

Асистент

Медицински университет – София
Катедра Обща медицина

Ревматолог

Mедицински център „INSPIRO“

Образование

2015 – Доцент по неврология, Югозападен Университет – Благоевград

2013 – Научна и образователна степен “Доктор” – Медицински Университет – София

2013 – Доплерова сонография – Медицински университет – София

2013г. – Рехабилитация на Мозъчно-съдовата болет – Прага, Чешка република

2009, 2011, 2013 Good Clinical Practice – Българска Асоциация по клинични изпитвания

2009-2012 Свободен докторант в Катедра Превантивна медицина на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

2007г. – Специализация по детска неврология
Медицински университет – София
Специализирана болница по неврология и психиатрия “Свети Наум” – София

2007г. – Здравен мениджмънт, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве

2007г. – Лятно училище по неврология – Констанца, Румъния

2007г. – Електроенцфалография – Медицински университет – София

2006г. – Училище по съдова неврология – Прага, Чехия

2005г. – Епилепсия – Кралски колеж, Лондон, Великобритания

2003г. – Невропсихология – Медицински университет – София

1998 – 2002г. – Специализация по неврология – Медицински университет – София, диплома 008487/2002г

1990-1996г. – магистър медицина, Медицински университет – София, диплома 01242/1996г.

1984-1988г. – средно образование, МГ “акад. С.П.Корольов” – Благоевград – златен медал

Специализации/Допълнителни квалификации

1999 – 2006 Изследовател в 6 международни клинични проучвания

2009 – 2015 Главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в следните области: Епилепсия, Болка, Множествена склероза, Мозъчносъдова болест

Преподавателска и лекционна дейност

Преподавателска дейност

 • 2000-2006г. Студенти по неврология УМБАЛ Александровска София
 • 2014г. и досега Студенти по обща медицина –УМБАЛ Света Анна София
 • 2000-2006г. Специализанти по неврология – УМБАЛ Александровска София
 • 2007-2013г. Специализанти по неврология – Втора МБАЛ София
 • 2014г. и досега Специализанти по неврология – УМБАЛ Света Анна София
 • 2014г. и досега Студенти и Специализанти по обща медицина – УМБАЛ Света Анна
 • 2015 и досега Студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Лекционна дейност

 • 2000-2008г. Лекционен курс по ЕЕГ, епилепсия в рамките на курс “Новости в терапията на неврологичните заболявания” – УМБАЛ Александровска София
 • 2011-2015г. Лекции “Профилактика и лечение на мозъчни инсулти” – пред общопрактикуващи лекари и невролози
 • 2014-2015г. Лекции “Поведение при мозъчни инсулти” – пред специалисти по спешна медицина
 • 2003-2008г. Лекционен курс “Епилепсия” пред специалисти по здравни грижи
 • 2015 и досега – Лекционен курс “Неврология” пред студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Научна дейност и публикации

Две монографии

Съавтор на три книги в областта на неврологията и общественото здраве.

Съавтор е и на учебник за специалисти по спешна медицина.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Научни и медицински дружества:

 • Секретар на Българското дружество по епилепсия, чрез него Член на Международната Лига за борба с епилепсията
 • Член на Българско дружество по неврология
 • Член на Българска Асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
 • Член на Българско дружество по деменции
 • Член на Сдружение “Неврология – проф. Сашо Божинов”
 • Член на Българско дружество по клинична неврофизиология
 • Член на EUREPA – European Epilepsy Academy

Медицински списания:

 • Членство в редакционната колегия на Списание “Епилепсията днес”

Други:

 • 2011-2013г. Председател на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2003-2011г. Член на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2012-2013г. Член на Етичната комисия при Втора МБАЛ София

Награди и отличия

Един от невролозите, избрани за Best doctors в анкетите, проведена от Дарик радио сред лекарите в София през 2012 и 2015 година.

2003 Епилептолог на годината

2001 Млад невролог