Posted on Leave a comment

Д-р Кремена Найденова

Д-р Кремена Найденова алерголог

Д-р Кремена Найденова e лекар по Клинична Алергология в МЦ Инспиро.

Длъжност

Алерголог в МЦ Инспиро

Алерголог в ДКЦ „Александровска“

Алерголог в Клиника по Клинична Алергология в УМБАЛ „Александровска“

Образование

2007 – 2012г. – Медицински Университет – Варна „проф. д-р Параскев Стоянов “– придобива специалност медицина

2012 – 2013г. лекар в Отделение Спешна медицина в МБАЛ ‘’Св.Анна” – гр.Варна

2013 – 2017г. лекар-специализант по Клинична Алергология в УМБАЛ „Александровска“, София

2017г. – придобива специалност по Клинична Алергология – УМБАЛ „Александровска“, София

2017 – до днешна дата е редовен докторант в МУ, Медицински факултет – София

Специализации/Допълнителни Квалификации

Участие на конгреси и конференции:

2014г Барселона- Европейска академия по Алергология и Имунулогия (EAACI)

2017г Будапеща- Респираторен форум (CEE)

2017г Милано- Европейско респираторно дружество (ERS)

2018г Мюнхен- Европейска академия по Алергология и Имунулогия (EAACI)

2018г София- VII Национален конгрес по Алергология с международно участие

2018г Флоренция – Международна научна конференция (SIAAIC, WISC)

Професионална Експертиза

Обхваща целия диапазон от респираторна алергология, включващ алергични болести на горни и долни дихателни пътища, с фокус върху алергични ринити и бронхиална астма.

Провежда диагностика и лечение на атопичен дерматит, уртикария, контактен дерматит, хранителна и медикаментозна алергия, инсект-алергия.

Осъществява диагностичен и терапевтичен подход чрез кожно-алергично тестуване, спирометрия, епикутанни тестове, имунотерапия.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към горните и долни дихателни пътища с алергична генеза и концепцията за единния дихателен път

Участие в множество специализирани курсове за модерни диагностични методи и лечебни подходи при алергично болни;

Активно участва в конгреси и симпозиуми, заседания на дружеството по алергология, обхващащи различни теми по специалността.

Научни публикации:
K.Naydenova, Ts.Velikova, V. Dimitrov. Interactions of allergic rhinitis and bronchial asthma at mucosal immunology level. 2019, AIMS Allergy and Immunology, 3(1): 1–12.

Tsvetelina Velikova, Kremena Naydenova, Vasil Dimitrov.Mucosal Inflammation in Allergic Rhinitis and Bronchial Asthma – Two Sides of a Coin. Clinical Research in Immunology.Volume 1, Issue 1, 2018, Page No: 1-2

К.Найденова ,Н.Русеков,В.Димитров.Корелации между алергичен ринит и бронхиална астма като доказателство за Единния дихателен път. Алергии, Хиперсензитивност и Астма, 14,2018,1,53-58

В.Димитров , Р.Димитрова , К. Жечева , К.Найденова. Върху патогенезата на хроничната уртикария-роля на тиреоидита на HASHIMOTO. Алергии, Хиперсензитивност и Астма, 14, 2018,1,59-63

К. Найденова, А. Валериева, М. Стаевска, В. Димитров.Наследствен ангиоедем. Практическа педиатрия, 19,2017, 6, 22-25
К.Найденова. Бърз и стабилен контрол на астмата при подрастващи-как да го постигнем в практиката? Инспиро, Брой № 3 (41) / юни 2017

К.Найденова. Алергия към домашни любимци.Алергии, Хиперсензитивност и Астма,12, 2015,2,4-12

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Член на Българско дружество по Алергология

Член на Европейска академия по алергология и клинична имунология(EAACI)

Член на Световна Алергологична Организация(WAO)