изследване на ниво на сънливост (mslt)

Изследване на ниво на сънливост (MSLT)

Изследването на нивото на сънливост или т.нар. „Multiple Sleep Latency Test – MSLT” (от англ. „Тест с многократно изследване на латентността на съня”) е разработен за измерване на склонността за заспиване на човек в среда без наличие на външни дразнители, които да му пречат. Тестът е базиран на схващането, че нивото на сънливост се отразява на латентността на съня, т.е. на времето, необходимо на човек да заспи. Изследването на нивото на сънливост се приема за de facto стандарт за обективна оценка на този симптом.

MSLT се прави чрез полисомнограф. Пациентът е закачен на същата апаратура, както при полисомнографията, но изследването се прави през деня и по друг протокол. MSLT се използва като част от рутинната оценка на пациенти, при които има съмнения за нарколепсия или идиопатична хиперсомния. Той се използва също така за оценка на сънливостта при болни от сънна апнея, циркадни нарушения, други общомедицински и неврологични болести и тн.

 

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

 

Как протича изследването?

Изследването на нивото на сънливост представлява пет опита за заспиване от по 20 минути, всеки от които през интервал от 2 часа. Обичайно то започва на сутринта след проведена полисомнография. Изследването се прави с полисомнограф със задължително проследяване на мозъчната активност с електроенцефалограма, движенията на очите с електроокулограма, мускулния тонус с електромиограма и сърдечната дейност с електрокардиограма. Пациентът се инструктира да „лежи спокойно със затворени очи в удобна поза и да се опита да заспи”. Опитите се извършват в затъмнена и тиха стая. Между всеки от тях пациентът трябва да е извън леглото. За патологична сънливост се приема средната сънливост от петте опита по-малка от 8 минути.