Posted on Leave a comment

Торакална ехография: работна среща в INSPIRO

Торакална ехография: Възможности за диагноза и диференциална диагноза. Фокус върху COVID-19

В средата на месец септември, на територията на медицински център INSPIRO, беше организирана работна среща с теоретична и практична част, на тема:

Торакална ехография – възможности за диагноза и диференциална диагноза. Фокус върху COVID-19.

Торакална ехография Възможности за диагноза и диференциална диагноза. Участници

На срещата присъстваха колеги от различни специалности с интерес към торакалната ехография.

Гост-лектор беше доц. д-р Стефан Чернодрински, специализиран в използване на Point of Care Ultrasound (POCUS) в Университета на щата Илинойс, Чикаго, САЩ (University of Illinois at Chicago). Екипът на МЦ ” INSPIRO” и Фондация “INSPIRO” ще продължи да кани гост-лектори по различни теми на респираторната и вътрешната медицина, за да обогатява теоретичните и практичните познания на лекарите от извънболничната и болничната клинична практика.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС