Медицинска онкология

Специалността медицинска онкология се фокусира върху лечението на всички солидни злокачествени тумори, представляващи голяма част от онкологичните заболявания.

Диагностика и лечение

Диагностиката и лечението на онкологичните заболявания изисква мултидисциплинарен и комплексен подход, като при избора на терапия се взимат предвид както индивидуалните характеристики на всеки тумор (стадий, хистология, генетични маркери и др.), така и предпочитанията на пациента и съхранявянето на качеството на живот.

В последните десетилетия, на фона на нарастващите възможности в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания и лесния достъп до неограничена информация, ролята на медицинския онколог става решаваща за обективизиране на данните и предоставяне на ясни насоки за постигане на оптимални резултати от лечението.

Онкологична консултация в Медицински Център INSPIRO

В екипа на Медицински Център INSPIRO участва и висококвалифициран онколог, чиято цел е да предостави професионална компетенция, съобразена с най-новите световни препоръки и научни данни. Онкологът в Медицински Център INSPIRO предоставя адекватно и акуратно мнение и насоки за терапевтичен подход – не само при лечението на белодробния карцином, но и при всички останали солидни тумори като рак на гърдата, яйчника, дебелото черво, панкреаса, простатата, саркомите и др.

Правилната и своевременна оценка на терапевтичния ефект от проведена химиотерапия, имунотерапия, таргетна или хормоно терапия е от ключово значение за пациента, а предоставянето на второ мнение е още една възможност за изясняване на възникналите въпроси. За да получите максимално точно мнение по Вашия казус е необходимо по време на консултацията да предоставите цялата налична до момента документация и актуални образни, хистологични, генетични и други изследвания.