Изследване за сънна апнея в България - медицински център Inspiro

Полиграфия – Домашно изследване за сънна апнея

Домашното изследване за сънна апнея или т.нар. респираторна полиграфия се прилага в някои случаи в практиката, когато пациентът има висок риск за сънна апнея и по някаква причина не може да проведе полисомнография в лабораторни условия. Респираторната полиграфия проследява ограничен брой жизнени показатели на изследвания. За да може да установи сънна апнея, тя трябва задължително да включва проследяване на определен минимум от параметри като: дихателни усилия чрез поставяне на колан на гърдите и един на корема, дихателен поток чрез назална канюла (силиконови тръбички, които се поставят в двете ноздри), кислород в кръвтта и пулсова честота чрез пулсоксиметрия.

 

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

 

Предимства на респираторната полиграфия

  • пациентът си спи вкъщи, в собственото си легло и в средата, в която е свикнал да спи
  • върху пациентът се закачат по-малко датчици

Недостатъци на респираторната полиграфия

  • пациентът сам трябва да постави устройството върху себе си преди да заспи
  • съществува риск датчиците, закачеин върху пациента, да се разместят в съня му, което може да доведе до липса на сигнал през голям период от нощта и необходимост изследването да се повтори
  •  с респираторна полиграфия се поставя само диагнозата „тежка и средно-тежка форма на обструктивна сънна апнея”
  • ако изследването не установи тежка или средно-тежка форма на сънна апнея, трябва да се проведе полисомнография в лабораторни условия за уточняване на състоянието на пациента

Как протича изследването?

Лекуващият лекар и пациента се разбират за ден, в който ще се проведе изследването. Пациентът идва на деня и лекарят му обяснява как се поставя устройството. Обясненията са придружени с демонстрация и нагледно поставяне на устройството. Ако пациентът разполага с мобилен телефон с камера, може да се направи снимка на закачения апарат, за да може при нужда да си припомни разположението на датчиците. След това лекарят вкарва данните на пациента в апарата и му задава начален час на включване. Пациентът се прибира вкъщи. Вечерта преди да си легне поставя устройството. При новите респираторни полиграфи апаратът се самозадейства автоматично в предварително заложеният му час, докато при по-старите включването става с бутон. Ако пациентът се буди през нощта, за да ходи до тоалетна или по друга причина, той не трябва да спира или разкача устройството. Изследването продължава до сутринта. Когато пациентът се събуди окончателно и реши, че няма да спи повече, тогава разкача устройството и го връща на лекуващия лекар. Дали има сънна апнея или не се разбира още при свалянето на записа, но окончателните резултати се предоставят от лекаря на пациента чак след ръчно разчитане на данните от устройството.