Тютюнопушене

По същество тютюнът е единственият по рода си опасен за консумация, свободно продаван продукт, водещ до тежки здравни последствия. По целия свят той е една от най-големите причини за инвалидизиране, заболяване и преждевременна смърт.

В световен мащаб около 47 % от мъжете и 15% от жените са пушачи. Епидемиологични данни сочат, че рискът един пушач да развие заболяване, свързано с тютюнопушенето, нараства с течение на времето. Следователно, най-сигурният начин да се намали рискът е спиране на тютюнопушенето. По данни на Американското торакално дружество (ATS) половината от пушачите умират поради навика си!

Какви са характеристиките на тютюневия дим?

 

Цигареният дим уврежда дихателните пътища и белия дроб както чрез химическите си характеристики (оксиданти, нитрозамини, феноли), така и чрез физическите си характеристики – високата си температура и термоуврежданията на дихателния епител.

Доказано е, че веществата, съдържащи се в тютюневия дим имат цитотоксични, мутагенни и канцерогенни свойства. Установени са над 6 000 химични вещества в цигарените изделия, като над 100 от тях се класифицират като потенциално вредни. По-известни на широката аудитория са: въглероден оксид, азотен оксид, циановодород, бензол, толуен, формалдехид и много, много други.

СЗО е едно от най-опасните канцерогени вещества, 10 от които присъстват в цигарения дим. Това са олово, кадмий, никел, хром, арсен, полоний, берилий и др. Плашещо е откритието, че пушач, който пуши по 1 кутия цигари на ден за една година, получава доза радиация, равняваща се на 1 000 рентгенови снимки!

Много от съставките на тютюневия дим генерират кислородни радикали. Те причиняват разкъсване на ДНК-веригите и хромозомни аберации. Предизвикват оксидативен стрес и участват в патогенезата на редица болести, сред които ХОББ, атеросклероза и др. Свободните радикали повлияват най-активно горните дихателни пътища, предизвиквайки възпаление и атрофия на лигавицата на фаринкса и трахеята. Оксидантите се образуват не само в момента на горене на тютюна, но и при контакт на твърдите частици с клетъчната мембрана на алвеоларните макрофаги.

Процесът на горене се характеризира с включване на високи енергии, например температури от над 600 °С. При вдишване температурата на върха на пламъка се повишава и достига 850 °С. Това термично въздействие уврежда епителния слой на дихателните пътища и осигурява благоприятна среда за развитие на редица инфекции.

За да се поддържа горенето е необходим окислител, например кислород от въздуха. Хартиената обвивка на цигарата се възпламенява и се образуват твърди частици, базирани на въглерод, които при дръпването от цигарата попадат в горните дихателни пътища, действат като „чуждо тяло“ и засилват вече развилото се възпаление.

Какви са защитните механизми на дихателната система?

Всичко по темата тютютнопушене и ефектите върху тялото.

Белият дроб разполага със защитна система, която в определени граници намалява ефектите на вдишаните токсини. Въпреки това при продължително инхалиране на токсични вещества се наблюдават адаптивни промени, включващи хиперплазия на цилиндричните и гоблетовите клетки, преходна и плоскоклетъчна метаплазия. Крайният резултат е трансформация на епитела в кубичен.

Основен защитен механизъм е мукоцилиарният клирънс, състоящ се от постоянното трептене на цилиите на ресничестия епител на дихателните пътища. Бронхиалните жлези и секреторните цилиндрични клетки секретират мукусен слой в посока към ларинкса. В този фин слой, покриващ епитела, се разтварят инхалираните частици и така лесно могат да бъдат отделени навън от дихателните пътища чрез кашлицата.

Алвеоларните макрофаги също се борят с „нашествениците“ от цигарения дим. Те са постоянни обитатели на алвеолите и фагоцитират инхалираните частици. След това чрез мукуса навлизат в лимфните съдове и достигат дрениращите лимфни възли, където представят обработения чужд генетичен материал на дендритните клетки и лимфоцитите за стартиране на имунна реакция.

Различни групи ензими взаимодействат с веществата в тютюневия дим с цел да ги неутрализират, защитават клетките от увреждане на ДНК и злокачествена трансформация.

Какво представлява никотинова зависимост?

Тютюнопушенето и никотиновата зависимост

Никотинът е безцветен, силно отровен алкалоид, съдържащ се в листата на тютюневите растения. Достига мозъчните никотинови рецептори за 10 сек. след инхалиране, което е три пъти по-бързо от скоростта при венозното му приложение. Установен е силно изразен пристрастяващ ефект.

Зависимост настъпва само при пушачи, т.е. тя е следствие от употребата на тютюн. Зависимостта засяга личността като цяло – на психическо, физическо и социално ниво. Интересен е фактът, че Международната агенция за изследване на рака НЕ класифицира никотина към клас канцерогенни, но той подпомага развитието на злокачествените процеси!

 

Какви са алтернативните начини за отказ от тютюнопушене?

Основна цел е преодоляването на никотиновата зависимост, т.е. прекъсване автоматизма на пушене и патологичния условен рефлекс. Изисква се комплексен подход, който въвлича редица специалисти: общопрактикуващи лекари, психолози, пулмолози, психиатри, медицински специалисти от специализирани кабинети, близки и познати на съответния пациент. Той трябва да почувства, че е проявен интерес към неговия проблем, да усети, че има рамо, на което да се опре. Тази мотивационна работа изисква време, отдаденост и ангажираност на различните специалисти. Освен риска от пристрастяване, никотинът има и други ефекти: подобрява концентрацията (за кратко), намалява апетита, повдига настроението. Важна роля имат и ритуалите, свързани с тютюнопушенето (кафе с цигара, цигара след хранене, първата сутрешна цигара).

Какво представяват електронните цигари?

Електронните цигари, представляващи системи за доставка на никотин, навлязоха на българския пазар преди около 10 години. Въпреки че спечелиха бърза популярност, липсват научни доказателства за ефекта им върху здравето. Те са алтернатива на традиционните цигари и употребата им би могла да доведе до намаляване на тютюнопушенето, съответно на болестите, причинени от него. Но имат краткосрочен ефект и голяма част от потребителите се връщат към тютюнопушенето. Не е установено подобрение на белодробната функция. Няма единна директива, която гарантира качество и безопасност на продуктите. Поради опасенията за сблъсък на FDA не се продават като средства за спиране на тютюнопушенето.

Какво представляват системите за нагряване на тютюна (СНТ)?

Никотинова зависимост.

CHT представляват високотехнологична система, която осигурява прецизно контролиране на температурата на нагряване на тютюна, като по този начин се избягва процесът на горене. С премахване на горенето вместо дим, пепел и катрани, се отделя аерозол, който съдържа вода, никотин, глицерол и аромати. Отделеният мирис е в пъти по-слаб в сравнение с конвенционалната цигара.

Концентрацията на вредни вещества е сведена до минимум, като пушачите получават чист никотин от висококачествен тютюн. По този начин те задоволяват никотиновите си нужди, а едновременно с това е намалена токсичността. Според последните проучвания употребата на такъв тип системи води до подобрение на белодробната функция и намаляване обема на атеросклеротичните плаки в съдовете.

Предстои да проследим ефектите на този нов продукт, тъй като той се появи на българския пазар съвсем скоро (ноември 2017 г.).

 

Какво представляват никотиновите лепенки?

Непосредствено след апликацията се осъществява бърз трансфер на никотина от пластира към кожата, която се превръща в резервоар за него, с бавно освобождаване на веществото в системната циркулация. Мястото на апликация се променя всекидневно, като не се повтаря поне за една седмица. Потребителите съобщават за нежелани ефекти: локални кожни реакции, нарушения в съня, гадене, повръщане. Освен това, никотиновите лепенки не задоволяват рефлекса за допир до цигарата, нарушен е тактилният усет на пръстите.

Как действат никотиновите дъвки?

Никотиновите дъвки са първата използвана никотин-заместителна терапия. Дъвката съдържа 2 мг или 4 мг. никотин и не се дъвче като обикновените дъвки, а с прекъсване – държи се в устата за около 30 мин., при което се освобождава 90% от наличния никотин. Неудобство за потребителя е избягването на някои храни и напитки (кафе, плодов сок, газирани безалкохолни напитки и храни с висока киселинност), които намаляват обсорбцията на никотина. Като странични ефекти се наблюдават хълцане, гадене, единични случаи на астматичен пристъп.

Препарати от растителен произход

Разработени са на базата на алкалоида цитизин, който има свойства, неразличими от тези на никотина. Потиска абстинентния синдром при рязко спиране на тютюнопушенето като намалява броя на никотиновите рецептори средно с 25 %. Данни от направени проучвания показват добра ефективност на продуктите като помощно средство за отказ от тютюнопушене.

Рефлексотерапия и акупунктура

Рефлексотерапията и акупунктурата действат на точно определени точки като въздействат върху различни отдели на централната нервна система. Установено е, че имат временен ефект – балансират процесите на потискане и възбуждане.

Тютюнопушене: заключение

Тютюнопушенето е тежък порок, който повишава риска от развитие на редица тежки заболявания, за които често се явява водещ катализатор. Единственият начин за преустановяване на влиянието му върху здравето на човека е неговият пълен отказ. Това се постига със силна вяра, позитивно мислене и оказана помощ. Да откаже цигарите е най-хубавото нещо, което един пушач може да направи не само за себе си, но и за всички хора около него! Ако той не в състояние да го направи, трябва да получи подходяща алтернатива.

 

СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ ОЩЕ ДНЕС.

Не отлагайте!

Щетите върху Вашето здраве не си струват мигновенната „наслада“ от цигарата.

Ако имате нужда от помощ, потърсете помощ от българските асоциации за спиране на тютюнопушенето.