Холтер монитор и разчитане на холтер екг

Консултация с невролог