Холтер монитор и разчитане на холтер екг

Холтер

Преглед и изследване с холтер в София – INSPIRO

На тази страница ще отркиете отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани със изследването с холтер в София. Къде се провежда холтер изследване в града? Какво представлява мониторингът? Как да се подготвите? Колко време е нужно да носите устройството? Съществуват ли рискове?

Холтер мониториране в град София

Изследването с холтер представлява специализиран тип ЕКГ мониторинг, при който се записват сърдечните ви ритми за период от 24 или 48 часа. Поставят се проводници от електроди на гърдите ви, които се свързват със записващо устройство на батерии. Апаратът се носи в джоба ви или на колан или презрамка. Холтерът води дневник за вашата сърдечна дейност, записвайки сърдечния ритъм и сърдечно съдова фунцкия за прояви на сърцебиене, аритмии, синкоп, гръдна болка и други.

Холтерът е малко преносимо устройство, което записва електрическата дейност на сърцето по време на ежедневните ни дейности в дома или работата, без да е нужно да се постъпва в болница за провеждане на мониторинга. След свалянето на апарата, информацията за записаната сърдечна дейност се снема от екипа на INSPIRO.BG в гр. София и се анализира, за да се определи какво предизвиква симптомите.

Преди поставянето на холтер

Няма нужда от ограничения в храненето гладувате или друга специална подготовка. Вземете всички предписани лекарства както обикновено. Носете отпуснати или по-широки дрехи, когато идвате в медицинския ни център в София.

По време на теста с холтер

Специалистите ни по поставяне на холтер ще поставят повърхностните електроди на апарата върху горната част на гърдите ви. Електродите се свързат към малко записващо усройство, прикрепено към кръста. За да се проведе правилно изледването, ще е необходимо да носите рекордера непрекъснато в продължение на 24 или 48 часа, както Ви е предписал лекаря. Не бива да се къпете с устройството, както и да отстранявате електродите по време на мониторинга.

Докато носите апарата, е нужно да си водите дневник по часове с извършваните от Вас дейности. По този начин при разчитането ще може да се установят причините за евентуалните прояви на сърцебиене, аритмии и т.н., в точния момент на извършването на конкретната активност, като ходене, тичане, сън и други. Добра идея е да синхронизирате часовника си с таймера на рекордера.

След холтер мониторирането

След изтичането на 24/48 часа от поставянето на холтера, ще е нужно да се върнете в медицнинския ни център в София, за да свалите рекордера и специалисти на INSPIRO да го анализират. В зависимост от резултатите, може да се препоръча по-нататъшно тестване или лечение. Не е необходимо последващо наблюдение след изследването.

Рискови фактори

Няма рискови фактори, свързани с мониторинга с холтер.

 

В случай че имате конкретни въпроси относно изследването, не се колебайте да се свържете с нас и да попитате.