ендокринология софия

Ендокринология

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Обект на специалността са:

  • Заболявания на хипоталамус и хипофиза
  • Заболявания на щитовидна жлеза
  • Заболявания околощитовидните жлези, свързани с нарушаване на метаболизма калвиево-фосфорната обмяна, остеопороза.
  • Заболявания на надбъбречните жлези
  • Заболявания на панкреаса
  • Заболявания на мъжките полови органи.
  • Заболявания на женските полови органи.

Целта на прегледа е ендокринологът да снеме ендокринологична анамнеза и клиничен преглед, назначаване на необходимите лабораторни, функционални и инструментални изследвания, лечение и обучение на пациента, профилактика на заболявания и настъпили усложнения.

В екипа на Медицински Център INSPIRO участва ендокринолог специалист по Ендокринология и болести на обмяната. За специалността Ендокринология е характерно профилактика, диагностика и лечение на най-честите ендокринни болести с фокус върху най-разпространените и социално значими заболявания (захарен диабет и неговите усложнения, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване, остеопороза). За подпомагане на диагностика на тиреоидните заболявания разполагаме с ехографски апарат за визуализиране на щитовидна жлеза. В тясна колаборация с други специалисти от областта на вътрешната медицина поради комплексния характер на повечето ендокринопатии.