Алергологично тестуване при алерголог София

Алергология

Клинична алергология

Научната специалност по Клинична Алергология е утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването през 1990г. В страната има 127 специалиста.
Алергията е повишена реактивност на организма под влияние на алергенно дразнене. Болестите, при които доминират алергичните реакции се наричат алергични. Те се осъществяват по пътя на имунен отговор и основният патологичен процес при тях е алергичното възпаление.

Патологията е разнообразна и включва:

  • Респираторни алергии (алергичен ринит, риноконюнктивит, риносинузит, бронхиална астма)
  • Медикаментозна алергия
  • Уртикария и ангионевротичен оток
  • Хиперсензитивен пневмонит
  • Хранителна алергия
  • Атопичен дерматит
  • Контактен дерматит
  • Спешни състояния в клиничната алергология

Диагностичният и терапевтичен подход се осъществява чрез кожно-алергично тестуване, ин витро тестове в алергологията, провокационни проби, спирометрия, епикутанно тестуване, имунотерапия.

Последните две десетилетия се характеризират с прогресивно увеличаване на алергичните заболявания. Съвременният начин на живот и замърсяването на околната среда, оказват влияние върху нарастване честотата на алергиите. Тези факти определят алергичните болести като социално значими.

Може да се обобщи, че алергията е “предизвикателство към света”, защото това са болести на цивилизацията.