Титрация на CPAP / BiPAP апарати

Лечение на сънна апнея с PAP-апарат

Основният метод за лечение на сънна апнея е така наречената PAP-терапия. Съкращението „PAP” произлиза от английското „Positive Airway Pressure” или “Позитивно налягане в дихателнит пътища”. При този вид терапия болният диша чрез специализиран респираторен апарат с маска, докато спи. Маската се поставя удобно на лицето и се свързва с апарат, който подава стаен въздух под позитивно налягане в по-голям обем. Навлизайки в дихателните пътища през гърлото, въздухът разделя отпуснатите и колабирали мускули и създава ефект, наподобяващ въздушна протеза, вследствие на която болният от сънна апнея не хърка и диша нормално докато спи.

Същесвтуват най-общо два вида респираторни PAP-апарати – CPAP и BiPAP-апарати, класифицирани според режима им на работа. Всяка компания, производител на респираторни апарати предлага и двата вида режими на работа. В някои случаи на централна сънна апнея може да се наложи и използването на т.нар. Servo вентилатори.

CPAP апарати

CPAP апаратите (от англ. „Continuous Positive Airway Pressure” или „Постоянно позитивно налягане в дихателните пътища”) са най-често изписваните респираторни апарати за лечение на сънна апнея в световен мащаб. Те са по-прости като технология, по-евтини и достатъчно ефективни при близо 80% от болните с апнея.

Характерно за CPAP апаратите е, че подават приблизително едно и също налягане в двете фази на дишането (при вдишане и издишане), като разликата между налягането при вдишане и това при издишане може да е най-много 3 cmH2O, т.е. пациентът усеща известно съпротивление при издишане, което най-често съобщава като чувство, че не може да издиша докрай въздуха от маската. Минималното налягане на всички CPAP апрати е 4 cmH2O, а максималното – 20 cmH2O.

Съществуват два вида респираторни CPAP апарати за лечение на сънна апнея: стандартни, при които лекарят настройва едно терапевтично налягане, което апаратът поддържа през цялата нощ; и автоматични, при които се задава минимално и максимално налягане и в тези граници апаратът сам определя колко налягане да подава според честотата и тежестта на хъркането и апнеите.

BiPAP респираторни апарати

BiPAP апаратите (от англ. „Bilevel Positive Airway Pressure” или „Две нива на позитивно налягане в дихателните пътища”) представляват респиратрони апарати, които се използват най-често, когато болният има придружаващи болести на белия дроб и сърцето, които водят до дихателна недостатъчност; когато има нужда от по-високи нива на налягане от 20 cmH2O; и когато при спане със CPAP високото съпротивление при издишане буди спящия през нощта и му създава дискомфорт.

Характерно за BiPAP апарата е, че подава две нива на налягане – по-високо при вдишане и по-ниско при издишане. По този начин BiPAP апаратът благоприятства за по-облекченоро издишане на пациента.

BiPAP апаратите могат да достигнат нива на налягане до 25 cmH2O и при тях могат да се настройват параметри, които да регулират дихателния цикъл, като например: колко време да вдиша и колко време да издиша болният, с каква честота да диша, колко лесно да си поема въздух и колко лесно да го издиша. С тези настройки BPAP апарата може да подпомага и гръдното дишане, затова се предпочита при пациенти, които имат и допълнителни дихателни проблеми, различни от сънната апнея.

Съществуват два вида BiPAP апарати: автоматични, при които респираторният апарат сам определя нивото на налягане при вдишане, а лекарят задава една фиксирана разлика между двете налягания (това при вдишане и това при издишане); и стандартни, които се класифицират по модели. Модели S – със спонтанно дишане; модели T – с предварително зададена дихателна честота; и модели S/T – с възможност за спонтанно дишане и предварително зададена честота.

Servo вентилация

Servo вентилаторите са най-скъпите респиратони апарати за сънна апнея. Използват се при лечение на централна сънна апнея с т.нар. Чейн-Стоуксово дишане. Характерно за Servo вентилаторите е, че регулират своето налягане при всеки дихателен цикъл на болния, като при едни вдишания то може да е по-силно, а при други по-слабо. Благодарение на регулацията Servo апаратите ефективно стабилизрат дихателния център в мозъка и изчистват напълно централната апнея.

 

PAP терапията е единствената достатъчно ефективна терапия на сънната апнея, създадена до момента. Единствено тя коригира на 100% дишането на болния по време на сън. Да, тя трябва да се използва всеки път, когато човек спи, обременяваща е заради нуждата постоянно да се носи апарат със себе си и т.н., но приносът й в лечението на сънната апнея е неоспорим. PAP терапията е един вид „протеза за дишане”, която въпреки че не излекува пациента от болестта, се справя със симтомите и позволява нормален сън. Голям брой терапевтични методи в медицината само лекуват, но не излекуват, както е случаят с медикаментозното лечение на артериалната хипертония, инсулинотерапията на захарния диабет, използването на очила при болните от късогледство, и тн. Подобен е и случаят с PAP терапията.