Алтернативи на PAP терапията при лечението на сънна апнея

Често болните от сънна апнея задават разтревожени въпроса: „Има ли друг начин за лечение на сънна апнея?”. Отговорът, за съжаление, е отрицателен в повечето случаи. Изключение са случаите, в които болният страда от обструктивна сънната апнея, която е в лека форма и броят на паузите в дишането е по-малко от 15 спирания на час сън. Тогава съществуват и някои алтернативи в лечението. Алтернативите са възможни и когато пациентът по някаква причина не може да се адаптира към PAP терапията.

Медикаментозно лечение

Обструктивната сънна апнея не се лекува медикаментозно. Когато болният има централна сънна апнея вследствие на сърдечна недостатъчност обаче, медикаментозното лечение на сърцето може да доведе до подобрение на апнеята и намаляване на броя паузи в дишането на час.

алтернативи на pap терапията медикаменти
Редукция на теглото

Сънната апнея води до напълняване. А то от своя страна влошава симптомте на сънната апнея. Отслабването води до подобряване на дишането по време на сън и намаляване на количеството на апнеите. В този ред на мисли редукцията на тегло се явява една от терапевтичните възможности при обструктивна сънна апнея тогава, когато болният е с наднормено тегло. Тази мярка е задължителна независимо дали пациентът използва апарат или не, защото единствено тя води до трайно подобрение на дишането по време на сън. Най-често редукцията на тегло се постига чрез диета и двигателен режим. При екстремно затлъстяване обаче, особено когато болният има и синдром на Pickwick, може да се наложи използването и на хирургични техники за отслабване, най-често чрез т.нар. бариатрична хирургия.

сваляне на тегло при лечение на сънна апнея

 

Позиционна терапия

Болните от обструктивна сънна апнея понякога спират да дишат, когато спят в точно определена позиция на тялото – най-често по гръб. В тези случаи като алтернативно лечение може да се прилага така наречената позиционна терапия. При нея с помощта на подръчни материали или фабрично изработени за целта устройства болният избягва спането в позицията, в която се появяват спиранията на дишането. Тези мерки могат да намалят интензитета на сънната апнея до степен, в която дишането въобще не спира, при правилно позициониране.

позиционна терапия на сънна апнея

 

Орални протези

Отново при обструктивна сънна апнея приложение намират и така наречениете орални протези. Те представляват шина, подобна на гумените боксьорски шини. Тя се регулира, така че да издърпва долната челюст напред, с което да разширява отвора на горните дихателни пътища в областта зад езика. Този метод е приложим единствено при болни с лека и в някои случаи средно-тежка форма на обструктивна сънна апнея.

орални протези при лечение на сънна апнея - алтернативни методи

 

Хирургични методи

Консултацията със специалист уши, нос и гърло е задължителна част от диагностично-терапевтичния подход при болните с обструктивна сънна апнея. УНГ специалистите прилагат ефективни хирургични техники, които могат да намалят количеството на апнеите. Най-често техниките включват: отстраняване на сливиците, скъсяване на мъжеца, повдигане на мекото небце и др. Тези техники се приемат за по слаба алтернатива на PAP-терапията, тъй като не коригират напълно индекса на апнеите и болният продължава да има проблеми с дишането и след операцията, макар и да са по-леко изразени. Хирургична интервенция се прилага основно в терапията на децата с увеличени сливици и обструктивна сънна апнея, тъй като при тях може да доведе и до пълното излекуване на апнеята.

хирургични методи за лечение на сънна апнея

Стимулиране на подезичния нерв

Сравнително нов алтернативен метод в лечението на обструктивната сънна апнея, който все още не се прилага масово в света заради високата си цена е така нареченото стимулиране на подезичния нерв. То се осъществява чрез имплантиране на подкожен pacemaker, стимулиращ с нискочестотен ток нерва, който поддържа тонуса на важни мускули в горните дихателни пътища. Чрез това стимулиране той разширява отвора на дихателния път в областта, където най-често колабира при апнея, като по този начин намалява количеството на паузите в дишането по време на сън.

стимулиране на подезичния нерв при сличаи на сънна апнея