Полисомнография и медицина на съня

Полисомнография – Изследване на сънна апнея в болнична среда

Полисомнографията е основното изследване, което специалистите по медицина на съня правят, когато търсят болести на съня. То е едно от най-сложните изследвания в медицината. По време на полисомнография лекар или друг обучен медицински персонал проследява чрез специална апаратура в продължение на часове голяма група физиологични параметри на спящия пациент. Стандартното полисомнографско изследване протича под видеонаблюдение и включва проследяване на мозъчната дейност (електроенцефалограма), на движенията на очите (електрооколуграма), на мускулния тонус (електромиограма), на сърдечната дейност (електрокардиограма), на дихателните усилия и дихателния поток, на кислорода в кръвта и пулса (пулсоксиметрия), на движенията на долнтие крайници и на хъркането. Обичайно се прави в лаборатория за изследване на съня, в която пациентът трябва да преспи една нощ.

Полисомнографията дава най-пълна и най-точна оценка на действителното количество и качество на съня на изследвания пациент. Чрез оценка на различните параметри лекарят може да види с точност кога настъпва и кога приключва сънят. Полисомнографията позволява да се установят почти всички болести на съня и за това се приема за „златен стандарт” в сомнологията. Чрез нея може да се установи дали пациентът хърка, дали скърца със зъби, дали има сънна апнея, дали има нарколепсия, дали има някакъв вид парасомния – ходене на сън, REM-поведенческо разстройство, и тн., дали има периодични движения на долните крайници или друг вид необичайни активности докато спи.

Как протича самото изследване?

Когато лекарят назначи полисомнографско изследване на своя пациент, той обичайно уговаря с него удобен час вечерта, в който пациентът да дойде в лабораторията. Двамата заедно решават дали е уместно изследваният да носи със себе си своята лична възглавница от вкъщи, ако е свикнал да спи с нея, и дали е необходимо да нанася някакви козметични промени върху себе си, например да подкъси брадата си, в случаите, когато изследваният е мъж. В деня на изследването следобедния сън трябва да се избягва. След като лекарят или друг обучен медицински персонал, който е на смяна посрещне пациента той го настанява в стаята, в която ще протече изследването и го оставя да се преоблече и отпусне. Двамата обсъждат началния час на изследването като този час трябва да е максимално близък до обичайния час на лягане, но не трябва да е по-късен от 00:00 часа. Приблизително 1 час преди уговорения час за лягане започва закачането на датчиците на полисомнографа. Всички датчици се свързват с малко устройство (полисомнограф), което е закачено върху пациента. Това устройство се захранва от собствена батерия и не е свързано с кабели с други устройства, така че изследваният е напълно подвижен през нощта, ако има нужда да ходи до тоалетна или да става от леглото по друга причина. Полисомнографът интегрира информацията от всички датчици и чрез Bluetooth устройство ги прехвърля в съседна стая, където изследващият персонал на смяна проследява параметрите на съня на пациента. По време на изследването изследващият може да влиза в стаята, ако обстоятелствата го налагат, най-често за да закача разместени датчици или да помогне с нещо на пациента. Изследването приключва сутринта. Персоналът на смяна събужда пациента, разкача датчиците и го оставя да направи сутрешния си тоалет. Следва кратко разяснение на установеното през нощта. Окончателните резултати от полисомнографското изследване обичайно излизат след като лекуващият лекар разчете записа и оформи своето заключение.

В случаите, когато изследваният има сънна апнея полисомнографията може да протече и по т.нар. модел „split-night”. При този вид полисомнография се повтарят всички гореспоменати стъпки с тази разлика, че, когато има много изразени дихателни нарушения, нощната смяна събужда пациента след няколко часа сън (диагностична част на нощта) и го закача за апарат за лечение на сънна апнея (терапевтична част на нощта), проследявайки как тези дихателни нарушения се коригират вследствие на терапията.