Изследване на съня при деца

Болестите на съня не се срещат само при възрастни и полисомнографията не е изследване само за тях. Децата също страдат от нарушения на съня и, дори, някои болести на съня се срещат по-често при деца, отколкото при възрастни, например различните видове парасомнии като объркващи араузъли, ходене на сън, кошмари, нощни страхове, сънна парализа и тн.

Полисомнографията при деца се провежда по същия начин както при възрастни. Налага се най-вече в случаите, в които нощните проблеми на детето нарушават неговото функциониране през деня или представляват опасност за потенциално самонараняване. Полисомнографията може да установни обективно проблемите, които притесняват родителите и, също така, да открие други проблеми, които са останали незабелязани до този момент.

 

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС