Изследване на ниво на будност

Изследване на ниво на будност (MWT)

Изследването на нивото на будност или „Maintenance of Wakefulness Test – MWT” (от англ. „Тест за поддържане на будността”) оценява способността на пациента да се задържи буден за определен период от време. Тестът е базиран на схващането, че волевата способност на човек да се задържи буден дава ценна информация за неговия тонус през деня и за ефекта от лечението на причините за дневна сънливост.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Как се извършва MWT изследването?

MWT излседване се прави чрез полисомнограф. Пациентът е закачен на същата апаратура, както при полисомнографията, но изследването се прави през деня и по друг протокол. MWT се използва като част от рутинната оценка на пациенти с висока дневна сънливост, които са на лечение за сънна апнея или друга болест, водеща до хиперсомнолентност. Той може да се изисква от специалист по медицина на съня за пациент, при който високата дневна сънливост представлява проблем във връзка с неговата работа, с шофирането, с назначена терапия и тн.

 

Как протича изследването?

Изследването на нивото на сънливост представлява четири опита на пациента да се задържи буден в среда, която го предразполага да заспи. Всеки опит трае 40 минути и се провежда през интервал от 2 часа. Пациентът се поставя да седи в леглото с подпора за гърба и главата, в затъмнена и тиха стая. Провеждането на полисомнография през предходната нощ не е задължително. Изследването се прави с полисомнограф с датчици за мозъчна активност (електроенцефалограма), движения на очите (електроокулограма), мускулен тонус (електромиограма) и сърдечна дейност (електрокардиограма). Пациентът се инструктира да „седи спокойно и да се опита да се задържи буден колкото може повече, гледайки напред, без да се разсейва със странични дейности”. Всеки опит се прекратява, ако сънят не настъпи до 40 минути. Накрая се изчислява средното време нужно за заспиване от четирите опита. За нормална се приема средната латентност по-висока от 8 минути.