Posted on Leave a comment

Д-р Силвия Пашкунова

д-р Силвия Пашкунова

Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена на 03.11.1978 г. в гр. София. От 2004-2008г. работи като лекар ординатор в Клиника Ендокринология ВМА. От 2008г. след конкурсен изпит е назначена като асистент впоследствие Главен асистент. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК.

Семейна. Има един син.

Длъжност

Ендокринолог в МЦ Инспиро

Образование

 • 1992-1997г.-средно образование-НПМГ”акад. Л. Чакалов”;
 • 1997-2003г.-висше медицинско образование-МУ София номер диплома10660/14.11.2003г.
 • 2007г.-придобиване на сертификат за остеодензитометрия.
 • 2010г- специалност по вътрешни болести-номер диплома 015639/ 07.07.2010г
 • 2012г.-научна степен доктор диплома номер 31/18.01.2013г.
 • 2013г.- специалност по Ендокринология-диплома номер 013928/10.07.2013;
 • 2014-магистър по Публична администрация и здравен мениджмънт диплома номер- 019305/19.03.2014
 • 2013г.- специализация за УЗД на шийна област и биопсия на щитовидна и паращитовидни жлези

Научна дейност и публикации

 • Лекции и курсове по ендокринология на специализанти и докторанти във
 • Военномедицинска академия
 • Научен ръководител на специализиращи по ендокринология.
 • Научен консултант на 2 докторски труда
 • Научни публикации 64-в областта на ендокринологията и Диабетологията. Съавтор на учебно помагало
 • Автор на 2 монографии;
  • Цитати в чужбина:1
  • Цитати в България: 5

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

 • Член на Европейската Диабетна асоциация (EASD) и Американската Диабетна асоциация (ADA).
 • Член на Българското дружество по ендокринология.

Ръководна дейност

Управител на Медицински център „InSpiro”
Управител на Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия – Д-р Петър Милчев Чипев, гр. Ботевград

Сертификати