Posted on Leave a comment

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев е невролог в УМБАЛ „Св. Анна“ и специалист нервни болести в Медицински център INSPIRO.

Член е на Българско дружество по неврология, Българско дружество по неврофизиология и Българско дружество по сомнология.

Придобива степен „Доктор по медицина“ от Медицински Университет София. Д-р Алексиев е високоспециализиран и в дейностите „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научните и клинични интереси на д-р Алексиев са в нарушенията на съня и бодърстването, епилепсията, мозъчносъдовата болест, спешната неврология, автоимуннита енцефалити и др.

Д-р Филип Алексиев е автор е на 39 публикации.

 

Длъжност

Невролог и специалист по медицина на съня

Образование

2005 – Магистър по медицина, Карлов Университет, Прага.
2011 – Специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.
2015 – Доктор по медицина, специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Високоспециализирана дейност „Клинична полисомнография“ 2013
Високоспециализирана дейност „Клинична електроенцефалография“ 2011

Професионална Експертиза

Д-р Филип Алексиев е специалист нервни болести, който извършва високоспециализирана дейност по „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научна Дейност и Публикации

Научни и клинични интереси:

  • нарушения на съня и бодърстването
  • епилепсия
  • мозъчносъдова болест
  • спешна неврология
  • автоимунни енцефалити и др.

Д-р Алексиев е автор на научни 39 публикации и 2 монографии.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Д-р Филип Алексиев има зад гърба си има множество участия в български и международни мероприятия в сферата на неврологията, неврофизиология и сомнологията.