Posted on Leave a comment

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков е специалист по медицина на съня в МЦ INSPIRO, както и специализант по Нервни болести към МБАЛНП „Св. Наум“ гр. София и докторант към катедра по неврология на МУ-София на тема „Нарушения на съня при различни неврологични болести“.

Длъжност

Специалист по медицина на съня в МЦ Инспиро

Образование

  • 2009г – завършва ПМГ“ Акад. Н. Обрешков“ Гр. Бургас
  • 2015 г – Образователно-квалификационна степен магистър по специалност „медицина“ , Медицински университет – София
  • 2016г – до днешна дата – специализант по нервни болести към МБАЛНП“ Св. Наум“ и редовен докторант към катедра по неврология към МУ-София

Специализации/Допълнителни Квалификации

Клинично PSG скориране, 2017 г.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчносъдови заболявания и спешна неврология.

Научни публикации

Д. Тасков, Ф. Алексиев, Н. Семерджиева, С. Спасова, М. Миланова. Антропометрични показатели и синдром на обстуктивна сънна апнея – хипопнея – проспективно проучване при пациенти от българската популация. Българска неврология, 2017, 18, 3, 215-219.

М. Миланова, Д. Тасков. Инсомния. Medicart, 2018, 3, 52-55

Д. Тасков, М. Миланова. Обструктивна сънна апнея и сърдечно съдови болести. Българска неврология, 2018, 19, 2, 47-53

Д. Тасков, М. Миланова. Сънна апнея при неврологични болести. Българска неврология, 2019, 20, 2, 54-60

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

  • Член на Български лекарски съюз
  • Члена на Българско дружество по неврология
  • Член на Българско дружество по сомнология