Posted on Leave a comment

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков е специалист по Нервни болести и медицина на съня в Медицински център INSPIRO и в МБАЛНП „Св. Наум“ гр. София. Научна и образователна степен „Доктор“ придобива през 2021 г. с дисертация на тема „Нарушения на дишането по време на сън при някои неврологични заболявания“.

Професионалните и научните му интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Длъжност

  • Специалист по нервни болести и медицина на съня в МЦ Инспиро.
  • Специалист по нервни болести и медицина на съня към КИЛНБ на МБАЛНП „Св. Наум“.

Образование

  • 2009 г – завършва ПМГ“ Акад. Н. Обрешков“ Гр. Бургас
  • 2015г – образователно-квалификационна степен магистър по специалност „медицина“ , Медицински университет – София
  • 2021 г – придобива специалност по Нервни болести
  • 2021 г – придобива образователна и научна степен „Доктор“ към катедрата по Нервни болести на МУ-София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Клинично PSG скориране, 2017 г.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Научни публикации

Д-р Тасков е автор и съавтор на 23 научни публикации.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

  • Член на Български лекарски съюз
  • Член на Българско дружество по неврология
  • Член на Българско дружество по сомнология