Posted on Leave a comment

Д-р Делян Овчаров

д-р Делян Овчаров

Д-р Делян Даринов Овчаров е специалист по болести на нервната система. Роден е на 14.01.1987 в гр. Велико Търново.

Длъжност

Невролог – консултант в МЦ Инспиро

Образование

2006г. Завършва средно образование в Природоматематическа гимназия “Васил Друмев” Гр. В.Търново.

2012г. Завършва висше образование в
Медицински Университет- София

2018г. Придобива специалност Нервни болести.

Професионална експертиза

Д-р Овчаров предлага профилактика, диагностика и лечение на най-често срещаните заболявания в областта на Неврологията. В по-тесен фокус се занимава със заболявания на вестибуларната система, световъртеж и замайване.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Член на Български лекарски съюз.

Член на Българско дружество по Неврология.