Posted on Leave a comment

Проф. Коста Костов

Проф д-р Коста Костов

Коста Василев Костов е професор по белодробни болести, роден на 04.07.1955 г. в гр. Бургас.

Проф. Коста Костов е основател и главен редактор на списание за респираторна медицина и вдъхновение “INSPIRO” (Проф. Коста Костов) и едноименната страница на списанието в Интернет.

Председател е на управителния съвет на фондация “INSPIRO”, консултант по белодробни болести на медицински център „INSPIRO”, консултант по белодробни болести на УМБАЛ „Св. Анна”.

Лектор е по белодробни болести в Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София, България.

Семеен. Има две дъщери и син.

Длъжност

Консултант в МЦ Инспиро

Образование

1974 г. завършва немска езикова гимназия “ Вилхелм Пик “ в гр. Бургас
1980 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински факултет-Варна.
1988 г. придобива Специалност “Вътрешни болести”
1992 г. – специализация и работа по дисертационна тема в Института по патология в гр. Базел, Швейцария.
1993 г. придобива специалност “Военнополева терапия”.
1995 г. придобива специалност “Пневмология и фтизиатрия “
1997 г. защитава дисертация и придобива научна и образователна степен – “доктор”.
2003 г. придобива специалност „Здравен мениджмънт”.
2003 г. присъдено научно звание „Доцент ”.
2015 г. присъдено научно звание „Професор“ в направление „Белодробни болести“.

Специализации/Допълнителни Квалификации

1992 г. Институт по патология, гр. Базел, Швейцария;
2002 г. Интензивна медицина, Санитарна академия на Бундесвера, Мюнхен, Германия;
2008 г. Интервенционална пулмология при проф. Хайнрих Бекер, Хайделберг (Германия).
2009 г. Специализиран курс по „Основни качества на лидерството” в London Business School.

Професионална Експертиза

Професор Коста Костов е изпълнявал функциите на национален консултант по белодробни болести (2014-2019) и е дългогодишен консултант на НЗОК по специалността.  Професионалната му епикриза обхваща целия диапазон от болести на дихателната система, с фокус върху социално-значимите ХОББ и астма, интерстициалните белодробни болести (идиопатична белодробна фиброза, саркоидоза и др), болестите на плеврата и различните форми на респираторни инфекции. Главен редактор е на последното ръководство „Белодробни болести“ (2016 год.) и най-актуалната до момента монография за болестите на плеврата, озаглавено „Плеврата. Текстове за клинична и научна практика“. Автор е на монография за ХОББ (2003 г.), преиздадена в колектив под негова редакция (2014 г.) под заглавие „ХОББ в търсене на идентичност“ .

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към обструктивните и интерстициални болести на дихателната система, проблеми, свързани с нарушенията на локалните цитологични параметри на белите дробове при болни със СПИН и органна трансплантация (бъбреци, костен мозък). Има научни публикации за специфичните белодробни усложнения при имунокомпрометирани болни.

Има над 200 научни публикации, 5 авторски монографии, десетки участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници, научни съобщения на конгреси, конференции и симпозиуми (44 международни и 43 – у нас). Публикувал е статии в 20 реферирани международни медицински журнали.

Лектор на 12 специализирани международни научни форуми.
Статиите с авторско участие на проф. Коста Костов са цитирани над 3000 пъти в чуждестранната научна литература.

Личният му Impact factor към м. април 2019 г. е 564.111

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Проф. д-р Коста Костов е член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия (2003-2019).

Председател на Българското научно дружество по пулмология и фтизиатрия (2008-2012 г.).

Член на Европейската респираторна асоциация (ERS) и Американската респираторна асоциация (ATS).

Член на преподавателското тяло на Американския колеж на гръдните лекари (ACCP).

Национален делегат на България за световната инициатива за борба с ХОББ (GOLD).

Национален консултант по пневмология и фтизиатрия.

Главен редактор на списание за респираторна медицина “INSPIRO”.

Председател на Управителния съвет на Фондация „INSPIRO“

Член на съюза на българските писатели – секция „Публицистика”.

Член на съюза на писателите –лекари «Димитър Димов»

Член на съюза на българските журналисти (СБЖ).

Награди и Отличия

През 2014 година Коста Костов е награден от Министъра на отбраната на РБ с награден знак „За отлична служба”.

Носител на годишната награда за есеистика за 2015 г. и 2018 г. на в. „Словото днес”, седмично издание на съюза на българските писатели.

Носител на годишната награда на Дарик радио „Вдъхновение на годината” за 2016 г.

От 2012 г. ежегодно избиран от читателите на в-к 24 часа за „Лекар, на когото българите вярват“.

Постоянно присъствие в класацията на Дарик Радио за „Най-добрите лекари“.

Posted on Leave a comment

Д-р Петър Чипев

Д-р Петър Чипев специалист медицина на съня

Д-р Петър Чипев е роден на 15.08.1987 година в гр. София.

Завършва Медицински университет – София през 2012 година.

От 2013 до 2017 година специализира пневмология и фтизиатрия в Клиниката по белодробни болести на ВМА-София, под ръководството на проф. Коста Костов.

През 2015 година преминава успешно изпита за сертификат по медицина на съня на European Sleep Research Society в Барселона и е удостоен с титлата „специалист по медицина на съня, европейски сомнолог”.

През 2017 година участва като съучредител на Българското Дружество по Сомнология и е включен в Управителния съвет на Дружеството. Същата година е упълномощен за ръководител на Работната група „Нарушения на дишането по време на сън” на Фондация “InSpiro”.

През 2019 година д-р Чипев полага успешно най-престижния изпит по пулмология в Европа – HERMES – изпитът за диплома по пулмология на European Respiratory Society.

Длъжност

Специалист по респираторна медицина и медицина на съня

Образование

Средно: Средно образование с природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език, 127-мо СОУ „Иван Николаевич Денкоглу”

Висше: Образователно-квалификационна степен магистър по специалност „медицина“ , Медицински университет – София

Следдипломно обучение: Придобита специалност по пневмология и фтизиатрия от 01.01.2018 год.

Придобита специалност по медицина на съня от 15.04.2015 год. от Европейското дружество за изследване на съня, Придобита Европейска диплома по пулмология 28.09.2019 год.

Курсове/Допълнителни квалификации

2014 год. – Базисен курс по неинвазивна вентилация на European Respiratory Society

2017 год. – Практически курс по полисомнографии на Единбургския университет – под ръководството на Dr. Renata Riha

2018 год. – Курс по неинвазивна вентилация за напреднали на European Respiratory Society

Професионална експертиза

Д-р Петър Чипев е специалист по пневмология и фтизиатрия и медицина на съня. Той е един от шестимата лекари в страната, сертифициран от Европейското дружество за изследване на съня, и един от двамата пулмолози в България с Европейска диплома по белодробни болести. Титулуван от своите колеги за Национален консултант по сънна апнея, д-р Чипев Специализира по-тясно в нарушенията на дишането по време на сън. По специалността пневмология и фтизиатрия професионалната му експертиза обхваща целия диапазон от болести на дихателната система, с фокус върху хроничните белодробни болести, водещи до хронична дихателна недостатъчност.

Научна дейност и публикации

Основните интереси и опит на д-р Петър Чипев са в сферата на общата клинична практика по респираторна медицина, неинвазивната вентилация и медицината на съня. На тези теми той има над 20 публикации в български медицински списания, учебници и монографии. Представял е неколкократно собсвени научни разработки на конгресите на European Sleep Research Society и World Sleep Society.

Награди и отличия

Наградата „Млад медик” на в. Стандарт в категория специализант – 2017 год.

Почетна награда на World Sleep Society за инициатива по повод Световния ден на съня 2018 год.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Член на European Respiratory Society – от 2014 год.

Член на European Sleep Research Society – от 2014 год.

Член на Управителния съвет на Българското Дружество по Сомнология – от 2017 год.

Член на Фондация InSpiro – от 2017 год.

Д-р Петър Чипев е делегат на Световния ден на съня в България. През последните 4 години той организира редица събития, популяризиращи проблемите на съня в страната. Неговите публични изяви засягат теми като: инсомнии, сънна апнея, смяна на лятно и зимно часово време, сънища и тн.

Експертното мнение на д-р Петър Чипев като пулмолог често се цитира в медиите по проблемите със замърсения въздух, тютюнопушенето, солните стаи като комплементарен метод в терапията на хроничните белодробни болести и пандемията от COVID-19.

Ръководна дейност

Управител на Медицински център „InSpiro”

Управител на Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия – Д-р Петър Милчев Чипев, гр. Ботевград

Сертификати

Posted on Leave a comment

Д-р Елеонора Стаменова

Д-р Елеонора Стаменова пулмология

Д-р Елеонора Стаменова е родена на 10.04.1993 г. в гр. Ботевград. Баща й – д-р Мирослав Стаменов е специалист-пулмолог в МБАЛ-Ботевград.

Интересите й в областта на белодробните болести започват в ранните й студентски години, когато активно участва в организиране на събития и лекции, свързани с Борбата с тютюнопушенето.

Член на фондация “INSPIRO”, лекар в медицински център „INSPIRO”, лекар-специализант по белодробни болести в УМБАЛ „Св. Анна“-гр. София.

Длъжност

Лекар белодробни болести в МЦ Инспиро

Образование

2018 г. придобива специалност Медицина в Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София с отличен успех
2012 г. завършва ПМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград, чуждоезиков профил-английски и немски език, с награда „Отличник на випуска“
2007 г. завършва ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Ботевград, чуждоезикова паралелка-английски и руски език.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Сертификати за участие в:
„Четвърти конгрес на македонското дружество по Алергология и Клинична имунология”
28-30 септември 2018 г. , гр. Охрид

„Студентска практика в клиника по Неврохирургия-ВМА” – 25 май – 24 юли 2017 г.

„Студентски семинар по Фармакометрика” 29-30 април 2017 г. УБ „Лозенец”

„Шеста национална студентска академия по Хирургия” 25-27 ноември 2016 г.,
УБ „Лозенец”

„Четвърта лятна академия по Спешна медицина” 22 – 31 юли 2016 г. УБ „Лозенец”, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и ЦСМП-София

Сертификат за владеене на Английски език – ниво В2 – 31.11.2015 – 12.07.2016 г.

„Юбилейна научна конференция по Фармакология и Клинична фармакология за млади учени” Цигов Чарк, 5-7 юни 2015 г. – Медицински факултет към МУ Пловдив

„Академия за лидери на AIESЕC и Заедно в час” 31 март 2015 г.

Обучение на тема: „Здравно образование – връстници обучават връстници” –
6 април 2015 г. АСМБ-СУ, Медицински факултет, УБ „Лозенец”

Изнасяне на лекционен материал на учениците в ПМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров” гр. Ботевград, 25 април 2015 г.

Практически курс по Клинична лаборатория в ДНК Лаборатория „Карилаб”,
10 март – 5 май 2014 г.

Семинар на тема: „Извънболнична и болнична спешност” 25-27 април 2014 г.

Семинар, посветен на „Европейски ден на антибиотиците” 15 декември 2012 г.
Медицински факултет на СУ, УБ „Лозенец”

Научна Дейност

Научните й интереси са насочени предимно към обструктивните и интерстициални болести на дихателната система. Особен интерес представляват проблемите, свързани с тютюнопушенето-последиците върху здравето, начините за борба и отказ.

Публикации

Публикация в специализирано медицинско списание „Topmedica” на тема: „Алтернативни начини за отказ от тютюнопушене” бр. 2/2018 г.

Публикация в списание за респираторна медицина „Инспиро” на тема:
„Контрол на бронхиалната астма с Omalizumab”, брой. 38/2016 г.

Статия на тема: „The place of inhaled corticosteroids in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review ”, публикувана в Postgraduate Medicine, Taylor & Francis Group с Impact Factor 1. 698

Posted on Leave a comment

Доц. Наталия Чилингирова

Д-р Наталия Чилингирова онколог

Доц. Наталия Чилингирова завършва с успех медицина в Медицински Универсистет в София, като част от следването провежда в Цюрих (Швейцария), където работи като стажант лекар в клиниката по Медицинска онкология в университетската болница. По време на следването работи като доброволец в клиниките по медицинска онкология към СБАЛ по
Онкология София и КОЦ Ст. Загора.

Веднага след завършването на МУ доц. Наталия Чилингирова започва работа в СБАЛ по Онкология в София, след което придобива специалност по медицинска онкология. Защитава научна дисертация в областа на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичния профил на заболяването. Научните й интереси са основно в областта на рака на белия дроб и саркомите, занимава се с лечението на всички солидни тумори.

Специализира онкология и в университетските клиники във Виена (Австрия), завършва успешно редица международни обучения и онкологични семинари, между които тези на
едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Ню Йорк, участва активно с научни презентазии и постери в различни
международни конгреси по специалността (между които ESMO cancer congress, ELCC – European Lung Cancer Congress и др.).

Доц. Наталия Чилингирова е член на няколко български и международни научни дружества – ESMO, ASCO, Образователна Академия по Онкология и др. От 2011 е в управителния съвет на клуб „Млад онколог“, като подпомага организирането на международните и национални обучителни срещи за млади лекари.

Хабилитира се като доцент по онкология и преподава на български и чуждестранни студенти онкология. Автор на над 40 научни труда в български и международни сборници
и списания.

Владее немски, английски и руски език.

Длъжност

Консултант медицинска онкология към МЦ Инспиро

Образование

2005 г. завършва гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) Ромен Ролан, Стара
Загора с немска езикова диплома: DSD Stufe II der KMK

2011 г. завършва хуманна медицина Медицински университет София, като част от
държавните стажове провежда в университетската болница в Цюрих

Защитава научна степен “доктор” и придобива специалност по медицинска онкология,
след което се хабилитира като доцент по онкология към Медицински Университет Плевен.

Курсове/Допълнителни квалификации

Взела участие в редица международни специализации и квелификационни курсове, по-
важните от които са:

2015 Fellowship Molecular Biomarkers CECOG, University Hospital Vienna, Medical Oncology
Clinic, Sarcomas & Lung cancer Training, Head of Clinic: Prof. Dr. Chr. Zielinski

2013 Observership, Wilhelminen University Hospital in Vienna, Austria; Medical Oncology and
Haematology Clinic, Head of clinic: Prof. Dr. H. Ludwig

2013 Memorial Sloan Kettering Cancer
Center Seminar in Oncology: Breast & Gynecologic Cancers

2012 Weill Cornell/Memorial Sloan Kettering Cancer
Center Seminar in Oncology: Soft Tissue, Bone & Skin Malignancies

2012 – training at University Hospital in Vienna, Medical Oncology Clinic, Head of Oncology: Prof.
Dr. Chr. Zielinski

Научна дейност и публикации

Научните интереси са насочени в най-голяма степен към лечението на белодробния
карцином и саркомите, но и всички останали солидни тумори. Особено внимание обръща
на ролята на генетиката в онкологията и значението й за диагностиката и лечението на
солидните тумори. Автор на над 40 научни труда в български и международни сборници и
списания.

Поканен лектор на над 20 специализирани български и международни научни форуми.

Личен Impact factor към м. декември 2019 г. е 41.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

ESMO (European Society for Medical Oncology), от 2009

ASCO (American Society for Clinical Oncology) , от 2012

Клуб Млад Онколог България, член на управителния съвет, от 2011

Българско Онкологично Дружество

Образователна Академия по Онкология, от 2015

Posted on Leave a comment

Д-р Любомира Зеленска

Д-р Любомира Зеленска УНГ София

Д-р Любомира Зеленска e началник „Отделение оториноларингология и отоневрология” към клиника УНГ – ВМА –София.

Длъжност

От 2000 г. до момента д-р Любомира Зеленска е Началник „Отделение оториноларингология и отоневрология” към клиника УНГ – ВМА – София.

Член на Българското национално сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия.

Член на Ринологичното дружество.

Член на Българо-италианското ринологично сдружение.

Образование

2004 придобита специалност Оториноларингология

Завършени курсове

Академия на Кохлеар-Европа /Мехелен-Белгия – март 2008/  История и същност на кохлеарните импланти; Специфични технически характеристики; Работа и потдръжка на кохлеарни импланти.

ВМА–София–май 2008 Курс за работа сапаратура за радиочестотна термоаблация.

Виена–Австрия октомври 2008 Поддръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел. Новости при интраоперативните тестове и постоперативните аудиологични изследвания.

Виена–Австрия октомври 2011–нови технологии в кохлеарните импланти, практическо обучение за настройка на кохлеарните импланти.

Пловдив–май 2012 Първа българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и  практическо обучение.

Пловдив  юли 2013 Курс хирургия на живо на нос и околоносни кухини.

Триест Италия октомври 2014 Втора българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение.

– Ринология и ендоскопска синус хирургия
– Радиология и Рентгенология в Оториноларингологията

Инсбрук Австрия – септември 2014 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Анталия Турция – декември 2014 Балканско др ужество по Оториноларингология – УНГ курс.

Леднице Чехия – май  2015 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел.

Цюрих – Швейцария октомври 2015 – курс за работа с кохлеарни имплантни системи на АдвансБионик.

Виена –Австрия –декември 2016 – национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Загреб – Хърватска – ноември 2017 – национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел.

Грац – Австрия – юли 2018 – курс Ринопластика и Ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини.

Субклинични интереси

Ендоскопска синусхирургия

Аудиология
Алергология
Безкръвна и атравматична хирургия
Детска Оториноларингология
Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея

Posted on Leave a comment

Д-р Иван Инков

Д-р Иван Инков гръдна хирургия

Иван Калинов Инков е роден на 14.09.1987 г. в гр. София. Работи в клиника по Гръдна хирургия – ВМА София. Консултант е към мултидисциплинарен център за диагностика на заболявания на млечната жлеза – Breast Unit ВМА.

Основател и главен редактор е на международно списание за хирургия и медицина “International Journal of Surgery and Medicine”. Собственик на уеб-базирана академия по онкология – OncoAcademy.

Председател е на управителния съвет на Българска Асоциация на Младите Хирурзи (БАМХ).

Длъжност

Консултант по Гръдна хирургия в МЦ „Инспиро“.

Образование

2007 г. завършва 33-ЕГ – „Света София“ в гр. София.

2014 г. завършва хуманна медицина в Медицински Университет – Плевен.

2014 г. започва специализация по Гръдна хирургия във ВМА София.

2017 г. започва специализация по Мастология към Медицински Университет в Монпелие, Франция (Diplome Interuniversitaire Mediterraneen de Mastologie – DIU).

Специализации/Допълнителни Квалификации

2012 г. Курс на тема „Дуктални подходи при лечение на пациенти със секрет от мамилата“ – Breast Unit, ВМА София.

2012 г. Иновации в диагностиката на млечната жлеза – 2012 г., Истанбул, Турция.

2013 г. Специализиран курс по онкология към ECCO, Познан, Полша.

2013 г. Курс на тема „Сентинелни биопсии при ранен рак на млечната жлеза“ – Breast Unit, ВМА София.

2013 г. Специализиран курс по онкологична и реконструктивна хирургия на гърдата, Европейски институт по онкология, Милано, Италия.

2014 г. Превенция при рак на гърдата, Хаселт, Белгия.

2015 г. Поведение при карцином на белия дроб, Европейско училище по онкология, Белград, Сърбия.

2016 г. Мастерклас по хирургия на млечната жлеза, Лисабон, Португалия.

2016 г. Поведение при карцином на гърдата при млади жени, Лугано, Швейцария.

2017 г. Напреднал карцином на гърдата, Лисабон, Португалия.

2017 г. Поведение при авансирал карцином на млечната жлеза, Истанбул, Турция.

2018 г. Високоспециализиран курс по диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза при проф. Дуранте. Вакуум-асистирана биопсия (мамотом) под ехографски контрол – IBUS, Атина, Гърция.

2018 г. Доброкачествени заболявания и поведение при рак на гърдата, Пафос, Кипър.

Професионална Експертиза

Д-р Иван Инков е консултант към мултидисциплинарен център за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза Breast Unit – ВМА София. Професионалната му епикриза обхваща целия диапазон от заболявания на млечната жлеза и болести на белия дроб, с фокус върху доброкачествени заболявания и рак на млечната жлеза, пластично-реконструктивна хирургия на гърдата, лимфогенно метастазиране, менопауза и онкохирургия.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси на д-р Инков са насочени към прогностични и предиктивни маркери за оценка и риск от аксиларни метастази при рак на гърдата; карцином на млечната жлеза при млади жени; авансирал карцином.

Има над 50 научни публикации и 15 участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници (Заболявания на млечната жлеза (2013), Заболявания на гърдата при мъжа (2014), Заболявания на млечната жлеза (2014 г – второ издание) и Ръководство по белодробни болести (2016)).

Лектор на 5 специализирани международни научни форуми.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Председател на Българското асоциация на младите хирурзи (БАМХ) (2013-2019 г.).

Член на Европейско училище по онкология (ESO).

Член на Европейска общество по хирургична онкология (ESSO).

Член на Европейска организация по онкология (ECCO).

Член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

Член на Консорциум по онкопластична хирургия на млечната жлеза (OPBC).

Главен редактор на International Journal of Surgery and Medicine (IJSM).

Награди и Отличия

Стипендиант към БЛС – 2014-2018 г.

Има 10 спечелени гранта от Европейско училище по онкология за периода 2012-2018 г.

Posted on Leave a comment

Д-р Силвия Пашкунова

д-р Силвия Пашкунова

Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена на 03.11.1978 г. в гр. София. От 2004-2008г. работи като лекар ординатор в Клиника Ендокринология ВМА. От 2008г. след конкурсен изпит е назначена като асистент впоследствие Главен асистент. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК.

Семейна. Има един син.

Длъжност

Ендокринолог в МЦ Инспиро

Образование

 • 1992-1997г.-средно образование-НПМГ”акад. Л. Чакалов”;
 • 1997-2003г.-висше медицинско образование-МУ София номер диплома10660/14.11.2003г.
 • 2007г.-придобиване на сертификат за остеодензитометрия.
 • 2010г- специалност по вътрешни болести-номер диплома 015639/ 07.07.2010г
 • 2012г.-научна степен доктор диплома номер 31/18.01.2013г.
 • 2013г.- специалност по Ендокринология-диплома номер 013928/10.07.2013;
 • 2014-магистър по Публична администрация и здравен мениджмънт диплома номер- 019305/19.03.2014
 • 2013г.- специализация за УЗД на шийна област и биопсия на щитовидна и паращитовидни жлези

Научна дейност и публикации

 • Лекции и курсове по ендокринология на специализанти и докторанти във
 • Военномедицинска академия
 • Научен ръководител на специализиращи по ендокринология.
 • Научен консултант на 2 докторски труда
 • Научни публикации 64-в областта на ендокринологията и Диабетологията. Съавтор на учебно помагало
 • Автор на 2 монографии;
  • Цитати в чужбина:1
  • Цитати в България: 5

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

 • Член на Европейската Диабетна асоциация (EASD) и Американската Диабетна асоциация (ADA).
 • Член на Българското дружество по ендокринология.

Ръководна дейност

Управител на Медицински център „InSpiro”
Управител на Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия – Д-р Петър Милчев Чипев, гр. Ботевград

Сертификати

Posted on Leave a comment

Доц. д-р Ирен Цочева

д-р Ирен Цочева детски пулмолог

Доц. д-р Ирен Цочева е потомствен педиатър, родена на 05.11.1972 г. в гр. Свищов.

Започва професионалния си път като участъков терапевт в ХII Поликлиника, София през 1997г.
От 2000г. е последователно докторант, асистент и главен асистент към Катедра по Педиатия на Медицински Университет-София и работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска“.

От 2014г. ръководи Направление за деца с остри респираторни заболявания на Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“.

От 2018г. е Началник Отделение по педиатрия на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“.

Консултант по детски белодробни болести на медицински център „INSPIRO”

Семейна. Има трима сина.

Длъжност

Детски Пулмолог в МЦ Инспиро.

Образование

1990 г. завършва немска езикова гимназия “ Карл Либкнехт “ в гр. София със златен медал.

1997 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински факултет-София.

2006 г. придобива Специалност “Детски болести”.

2006 г. защитава дисертация на тема “Клинични, имунологични и генетични особености на бронхиалната астма в детската възраст” и придобива научна и образователна степен – “доктор”.

2014 г. придобива специалност “Детска пневмология и фтизиатрия “.

2018 г. започва магистратура по специалност „Здравен мениджмънт”.

Специализации/Допълнителни Квалификации

2002-2003 г. Специализира в „Лудвиг Максимилиянс Университет“, гр. Мюнхен, под ръководството на световния експерт в областта на детската астма, проф. Ерика фон Мутиус;

2002 г. “ Флоу-цитометрия и алергия” – лятно училище на EAACI, Билбао, Испания;

2004 г. “Епидемиология и патогенеза на алергичните болести”,лятно училище на EAACI, Дубровник, Хърватска;

2004 г. “Генетични и епидемиологични методи за изследване на белодробните заболявания”,курс на ERS, Париж, Франция;

2011, 2012, 2013 г. Сертификационен курс по СПИРОМЕТРИЯ – модул 1, 2 и 3, организирано от МУ-Пловдив и БДББ;

2016 г. “Конвенционално ултразвуково изследване на торакс“, МУ София;

2018 г. “Конвенционална фибробронхоскопия“, МУ София;

Професионална Експертиза

Ирен Цочева работи в областта на Детските белодробни болести от 2000г. Професионалните й интереси са в областта на детската бронхиална астма, вирусните и бактериални респираторни инфекции, ограничаване на злоупотребата с антибиотични средства, превантивната медицина в ранна детска възраст. С начало на работата й в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ (2018) професионалния й опит се обогатява в областта на Спешните състояния в Педиатрията.

Научна Дейност и Публикации

Има над 100 научни публикации и участия в национални и международни научни форуми.

Научните й интереси обхващат острите и хронични респираторни инфекции, ходът на развитие на бронхиалната астма през целия период на детството, влиянието на недоносеността върху дихателната функция в юношеска възраст.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

– Европейска Асоциация по Детски Инфекциозни Болести (ESPID)

– Европейската Респираторна Организация (ERS)

– Българска Педиатрична Асоциация

– Българско Дружество по Белодробни Болести

– Българска Асоциация Детска Пневмология

– Български Лекарски Съюз.

Награди и Отличия

2012г. Присъствие в класацията на Дарик Радио за „Най-добрите лекари“.

Posted on Leave a comment

Д-р Кремена Найденова

Д-р Кремена Найденова алерголог

Д-р Кремена Найденова e лекар по Клинична Алергология в МЦ Инспиро.

Длъжност

Алерголог в МЦ Инспиро

Алерголог в ДКЦ „Александровска“

Алерголог в Клиника по Клинична Алергология в УМБАЛ „Александровска“

Образование

2007 – 2012г. – Медицински Университет – Варна „проф. д-р Параскев Стоянов “– придобива специалност медицина

2012 – 2013г. лекар в Отделение Спешна медицина в МБАЛ ‘’Св.Анна” – гр.Варна

2013 – 2017г. лекар-специализант по Клинична Алергология в УМБАЛ „Александровска“, София

2017г. – придобива специалност по Клинична Алергология – УМБАЛ „Александровска“, София

2017 – до днешна дата е редовен докторант в МУ, Медицински факултет – София

Специализации/Допълнителни Квалификации

Участие на конгреси и конференции:

2014г Барселона- Европейска академия по Алергология и Имунулогия (EAACI)

2017г Будапеща- Респираторен форум (CEE)

2017г Милано- Европейско респираторно дружество (ERS)

2018г Мюнхен- Европейска академия по Алергология и Имунулогия (EAACI)

2018г София- VII Национален конгрес по Алергология с международно участие

2018г Флоренция – Международна научна конференция (SIAAIC, WISC)

Професионална Експертиза

Обхваща целия диапазон от респираторна алергология, включващ алергични болести на горни и долни дихателни пътища, с фокус върху алергични ринити и бронхиална астма.

Провежда диагностика и лечение на атопичен дерматит, уртикария, контактен дерматит, хранителна и медикаментозна алергия, инсект-алергия.

Осъществява диагностичен и терапевтичен подход чрез кожно-алергично тестуване, спирометрия, епикутанни тестове, имунотерапия.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към горните и долни дихателни пътища с алергична генеза и концепцията за единния дихателен път

Участие в множество специализирани курсове за модерни диагностични методи и лечебни подходи при алергично болни;

Активно участва в конгреси и симпозиуми, заседания на дружеството по алергология, обхващащи различни теми по специалността.

Научни публикации:
K.Naydenova, Ts.Velikova, V. Dimitrov. Interactions of allergic rhinitis and bronchial asthma at mucosal immunology level. 2019, AIMS Allergy and Immunology, 3(1): 1–12.

Tsvetelina Velikova, Kremena Naydenova, Vasil Dimitrov.Mucosal Inflammation in Allergic Rhinitis and Bronchial Asthma – Two Sides of a Coin. Clinical Research in Immunology.Volume 1, Issue 1, 2018, Page No: 1-2

К.Найденова ,Н.Русеков,В.Димитров.Корелации между алергичен ринит и бронхиална астма като доказателство за Единния дихателен път. Алергии, Хиперсензитивност и Астма, 14,2018,1,53-58

В.Димитров , Р.Димитрова , К. Жечева , К.Найденова. Върху патогенезата на хроничната уртикария-роля на тиреоидита на HASHIMOTO. Алергии, Хиперсензитивност и Астма, 14, 2018,1,59-63

К. Найденова, А. Валериева, М. Стаевска, В. Димитров.Наследствен ангиоедем. Практическа педиатрия, 19,2017, 6, 22-25
К.Найденова. Бърз и стабилен контрол на астмата при подрастващи-как да го постигнем в практиката? Инспиро, Брой № 3 (41) / юни 2017

К.Найденова. Алергия към домашни любимци.Алергии, Хиперсензитивност и Астма,12, 2015,2,4-12

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Член на Българско дружество по Алергология

Член на Европейска академия по алергология и клинична имунология(EAACI)

Член на Световна Алергологична Организация(WAO)

Posted on Leave a comment

Д-р Снежина Лазова

д-р Снежина Лазова

Д-р Снежина Лазова е педиатър и доктор по медицина. Родена е на 17.01.1984 г. в гр. Петрич.

Завършва с отличие Медицинкси университет през 2008г., придобива специалност педиатрия през 2013г., започва специализация по детска пулмология и фтизиатрия през 2018г., защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма“ през 2017г.

Семейна с две деца. Владее английски, немски и гръцки език.

Длъжност

Консултант педиатър в МЦ Инспиро

Образование

2002 г. завършва гимназия “ Христо Ботев “ в гр. Дупница в хуманитарна паралелка с разширено изучаване на немски език.

2008 г. завършва хуманна медицина в Медицински университет гр. София.

2013 г. придобива Специалност “Педиатрия”

2017 г. защитава дисертация и придобива научна и образователна степен – “доктор”.

2018 г. започва специализация по “Детска пневмология и фтизиатрия”
2017 г. завършва магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” ФОЗ, МУ София 
2018 г. започва обучение по магистърска програма “Управление на клиничните изпитвания”

Специализации/Допълнителни Квалификации

2012г. Клинично обучение по детска пулмология, алергология, функционална диагностика и интензивни грижи – Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen, Кобленц, Германия.

2012г. Семинар по детска пулмология, Залцбург, Австрия – CME, CHOP Seminar, AAF.

2013-2014г. – Обучение по програмата на Hermes ERS European Spirometry Driving License с придобиване на международен сертификат Competence in Spirometry Measurement.

2015г. Лятно училище по детска пулмология, Барселона, Испания – Hermes ERS Pediatric Summer School
2015 г. Клинична специализация по детска пулмология и алергология в Университетска болница “Атикон”, Атина, Гърция.

2015г. – Амстердам, Холандия – PG курсове – Interpretation of pulmonary function testing, Pediatric lung function test reference values, Advanced respiratory and cardiovascular testing, Lower respiratory tract infection in children; EWs- Thoracic ultrasound, Pediatric respiratory resuscitation, Respiratory sampling techniques.

2016г. Лондон, Великобритания – PG курсове – Paediatric asthma, Assessing respiratory system resistance in children and adults.

2017г. Милано, Италия – PG курс – Paediatric non-invasive ventilation.

2018г. Париж, Франция – PG курсове – Lung Function Testing, Advanced cardiopulmonary exercise testing, EWs- – Body plethysmography, Clinical interpretation of spirometry results.

Професионална Експертиза

Снежина Лазова има 10 годишен лекарски стаж, над 5 години опит по специалността педиатрия. След завършването си в МУ София започва работа като доброволец в последствие специализант в Клиника по педиатрия на МБАЛ „Токуда Болница София“. От юли 2011г. до септември 2018 г. работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”, където заема последователно длъжностите на редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ София. От октомври 2018г. е част от екипа на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” гр. София.

Професионалната й експериза обхваща, както общопедиатричната патология, така и диапазона от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени в сферата на детската пулмология, алергология и функционална диагностика.

Участва като главен изследовател в научен проект за редовни докторанти “Млад изследовател” към СМН на МУ София (“Определяне атопичния статус на деца с астма и измерване температурата на издишания въздух за мониториране на възпалението на дихателните пътища и нивото на контрол.”, отчетен с отлична оценка) и съизследовател в редица проекти “Грант” към СМН на МУ София на тематика имунология, генетика на детската астма, муковисцидоза и белодробна функция. (“Генотип-фенотип асоциация на бронхиалната астма в детска възраст.”, “Тh17 лимфоцитна субпопулация и витамин Д при детска астма”, “Изследване на белодробната функция при деца със сколиоза”, „Назофарингеален микробиом при деца с хронични белодробни заболявания” и „Динамичната картина на респираторните пневмококови инфекции при деца след въвеждане на рутинна пневмококова ваксинация в България”.)

Има реализирани 38 публикации – 28 в научни списания в България и 10 в чужбина, 6 от които в списания с импакт фактор.

Взела е участие с постери и доклади в 18 научни форума в България и 26 в чужбина, на които са представени 64 научни съобщения, 25 от които са публикувани като абстракти в списания с импакт фактор. Три от представените постери са наградени с грамота– два с първа награда и един с трета.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Български лекарски съюз (БЛС)

Българска педиатрична асоциация (БПА)

Българско дружество по белодробни болести (БДББ)

Българска асоциация по Детска Пневмология (БАББ)

Европейско респираторно общество (ERS)

Европейска академия по алергология и клинична имунология (EAACI)