Posted on Leave a comment

Д-р Кристина Станчева

Д-р Кристина Станчева

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Елица Андонова

Елица Андонова

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Станимир Павлов

Д-р Станимир Павлов

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков е специалист по Нервни болести и медицина на съня в Медицински център INSPIRO и в МБАЛНП „Св. Наум“ гр. София. Научна и образователна степен „Доктор“ придобива през 2021 г. с дисертация на тема „Нарушения на дишането по време на сън при някои неврологични заболявания“.

Професионалните и научните му интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Длъжност

 • Специалист по нервни болести и медицина на съня в МЦ Инспиро.
 • Специалист по нервни болести и медицина на съня към КИЛНБ на МБАЛНП „Св. Наум“.

Образование

 • 2009 г – завършва ПМГ“ Акад. Н. Обрешков“ Гр. Бургас
 • 2015г – образователно-квалификационна степен магистър по специалност „медицина“ , Медицински университет – София
 • 2021 г – придобива специалност по Нервни болести
 • 2021 г – придобива образователна и научна степен „Доктор“ към катедрата по Нервни болести на МУ-София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Клинично PSG скориране, 2017 г.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Научни публикации

Д-р Тасков е автор и съавтор на 23 научни публикации.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

 • Член на Български лекарски съюз
 • Член на Българско дружество по неврология
 • Член на Българско дружество по сомнология
Posted on Leave a comment

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев е невролог в УМБАЛ „Св. Анна“ и специалист нервни болести в Медицински център INSPIRO.

Член е на Българско дружество по неврология, Българско дружество по неврофизиология и Българско дружество по сомнология.

Придобива степен „Доктор по медицина“ от Медицински Университет София. Д-р Алексиев е високоспециализиран и в дейностите „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научните и клинични интереси на д-р Алексиев са в нарушенията на съня и бодърстването, епилепсията, мозъчносъдовата болест, спешната неврология, автоимуннита енцефалити и др.

Д-р Филип Алексиев е автор е на 39 публикации.

 

Длъжност

Невролог и специалист по медицина на съня

Образование

2005 – Магистър по медицина, Карлов Университет, Прага.
2011 – Специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.
2015 – Доктор по медицина, специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Високоспециализирана дейност „Клинична полисомнография“ 2013
Високоспециализирана дейност „Клинична електроенцефалография“ 2011

Професионална Експертиза

Д-р Филип Алексиев е специалист нервни болести, който извършва високоспециализирана дейност по „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научна Дейност и Публикации

Научни и клинични интереси:

 • нарушения на съня и бодърстването
 • епилепсия
 • мозъчносъдова болест
 • спешна неврология
 • автоимунни енцефалити и др.

Д-р Алексиев е автор на научни 39 публикации и 2 монографии.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Д-р Филип Алексиев има зад гърба си има множество участия в български и международни мероприятия в сферата на неврологията, неврофизиология и сомнологията.

Posted on Leave a comment

Доц. д-р Росен Калпачки

Д-р Росен Калпачки

Доц. д-р Росен Калпачки е роден на 20 ноември 1970 г.

Завършва със златен медал средното си образование, а след това и Медицински университет – София, випуск 1996 г.

Освен с впечатляващото си образование, придобити научни степени и отличия, доц. д-р Росен Калпачки има зад гърба участия в множество мецдународни клинични проучвания, както и специализирани умения в електроенцефалографията, доплеровата сонография и невропсихологичното тестуване.

Компетенциите и членсттвата на доц. д-р Калпачки в международни колегии и дружества вклюват такива по неврология, епилепсия, неврофизиология, невросонология и мозъчна хемодинамика.

Богатият преподавателски опит на доц. д-р Росен Калпачки също е изключително впечатляващ, а научната му дейност обхваща монографии и съавторство на три книги в областа на неврологията и общественото здраве, както на учебник за специалисти по спешна медицина.

Началник клиника по нервни болести към УМБАЛ Света Анна София, през 2020 г. доц. д-р Росен Калпачки се присъединява и като водещ ревматолог към екипа на Медициснки център „INSPIRO“.

Длъжност

Началник Клиника

Клиника по нервни болести
УМБАЛ Света Анна София

Доцент по неврология

ЮЗУ – Благоевград
Факултет по Обществено здраве, здравни грижи и спорт

Асистент

Медицински университет – София
Катедра Обща медицина

Ревматолог

Mедицински център „INSPIRO“

Образование

2015 – Доцент по неврология, Югозападен Университет – Благоевград

2013 – Научна и образователна степен “Доктор” – Медицински Университет – София

2013 – Доплерова сонография – Медицински университет – София

2013г. – Рехабилитация на Мозъчно-съдовата болет – Прага, Чешка република

2009, 2011, 2013 Good Clinical Practice – Българска Асоциация по клинични изпитвания

2009-2012 Свободен докторант в Катедра Превантивна медицина на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

2007г. – Специализация по детска неврология
Медицински университет – София
Специализирана болница по неврология и психиатрия “Свети Наум” – София

2007г. – Здравен мениджмънт, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве

2007г. – Лятно училище по неврология – Констанца, Румъния

2007г. – Електроенцфалография – Медицински университет – София

2006г. – Училище по съдова неврология – Прага, Чехия

2005г. – Епилепсия – Кралски колеж, Лондон, Великобритания

2003г. – Невропсихология – Медицински университет – София

1998 – 2002г. – Специализация по неврология – Медицински университет – София, диплома 008487/2002г

1990-1996г. – магистър медицина, Медицински университет – София, диплома 01242/1996г.

1984-1988г. – средно образование, МГ “акад. С.П.Корольов” – Благоевград – златен медал

Специализации/Допълнителни квалификации

1999 – 2006 Изследовател в 6 международни клинични проучвания

2009 – 2015 Главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в следните области: Епилепсия, Болка, Множествена склероза, Мозъчносъдова болест

Преподавателска и лекционна дейност

Преподавателска дейност

 • 2000-2006г. Студенти по неврология УМБАЛ Александровска София
 • 2014г. и досега Студенти по обща медицина –УМБАЛ Света Анна София
 • 2000-2006г. Специализанти по неврология – УМБАЛ Александровска София
 • 2007-2013г. Специализанти по неврология – Втора МБАЛ София
 • 2014г. и досега Специализанти по неврология – УМБАЛ Света Анна София
 • 2014г. и досега Студенти и Специализанти по обща медицина – УМБАЛ Света Анна
 • 2015 и досега Студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Лекционна дейност

 • 2000-2008г. Лекционен курс по ЕЕГ, епилепсия в рамките на курс “Новости в терапията на неврологичните заболявания” – УМБАЛ Александровска София
 • 2011-2015г. Лекции “Профилактика и лечение на мозъчни инсулти” – пред общопрактикуващи лекари и невролози
 • 2014-2015г. Лекции “Поведение при мозъчни инсулти” – пред специалисти по спешна медицина
 • 2003-2008г. Лекционен курс “Епилепсия” пред специалисти по здравни грижи
 • 2015 и досега – Лекционен курс “Неврология” пред студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Научна дейност и публикации

Две монографии

Съавтор на три книги в областта на неврологията и общественото здраве.

Съавтор е и на учебник за специалисти по спешна медицина.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Научни и медицински дружества:

 • Секретар на Българското дружество по епилепсия, чрез него Член на Международната Лига за борба с епилепсията
 • Член на Българско дружество по неврология
 • Член на Българска Асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
 • Член на Българско дружество по деменции
 • Член на Сдружение “Неврология – проф. Сашо Божинов”
 • Член на Българско дружество по клинична неврофизиология
 • Член на EUREPA – European Epilepsy Academy

Медицински списания:

 • Членство в редакционната колегия на Списание “Епилепсията днес”

Други:

 • 2011-2013г. Председател на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2003-2011г. Член на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2012-2013г. Член на Етичната комисия при Втора МБАЛ София

Награди и отличия

Един от невролозите, избрани за Best doctors в анкетите, проведена от Дарик радио сред лекарите в София през 2012 и 2015 година.

2003 Епилептолог на годината

2001 Млад невролог

Posted on Leave a comment

Д-р Богдан Пенев

Д-р Богдан Пенев

Д-р Богдан Пенев е роден на 31.12.1981 г. в София. Завършва медицина през 2008 г. и с оттогава с малко прекъсване работи в Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“, където придобива специалност по вътрешни болести, а впоследствие специализира и придобива специалност по ревматология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София. Професионалните му и научни интереси са в областта на системните заболявания на съединителната тъкан и вътрешните болести изобщо.

Докторант на самостоятелна подготовка в сътрудничество с Клиниката по ревматология и Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ с тема имунологични промени у роднини на болни от системен лупус еритематозус.

Длъжност

Ревматолог в Отделението по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна“.
Ревматолог в МЦ InSpiro.

Образование

2000 г. – завършено средно образование – 35 СЕУ „Добри Войников“, френски език
2000 – 2002 г. – студент по молекулярна биология в СУ „Св. Климент Охридски“
2008 г. – завършено висше образование – МУ – София, магистър по медицина, диплома МУС№025364/05.12.2008
2012 – 2014 г. – асистент към катедра Обща медицина към МУ – София
2015 г. – придобита специалност по вътрешни болести
2018 г. – придобита специалност по ревматология
2018 г. – досега – докторант на самостоятелна подготовка с тема клинични и имунологични промени у роднини на болни със системен лупус еритематозус

Специализации/Допълнителни Квалификации

2015 г. – сертификат по абдоминална ехография
2018 г. – сертификат по мускулно-скелетна ехография

Научна Дейност и Публикации

 • Кукушев Г., Пенев Б., Кържин Е., Цветков В., Диагностика и аудио-визуално проследяване при синдром на Cogan, Medical 46, 10.2017, 30-35
 • Penev, B. 2018. Anti-tnf therapy in rheumatic diseases and demyelinating processes – a short literature review. Revmatologiia (Bulgaria). 26, 4 (Dec. 2018), 29-39.
 • Peer reviewer към списание Rheumatology International

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

 • Българско ревматологично дружество
 • Българска ревматологична асоциация